Od 1 kwietnia 2024 r. podatników czeka zmiana stawek VAT. ·Produkty spożywcze, które zostały czasowo objęte 0% stawką podatku VAT, zostaną ponownie opodatkowane stawką w wysokości 5%. Stawka VAT na niektóre usługi kosmetyczne zostanie obniżona z 23% do 8%. Będzie to wymagało zmiany przyporządkowania nowych stawek podatku do towarów i usług.

Zmiana stawek VAT ma istotny wpływ na sprzedaż i drukowanie paragonów za pomocą urządzeń fiskalnych, gdyż zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym wymagań technicznych dla kas rejestrujących : „wartość stawki podatku dla danej nazwy towaru lub usługi nie może być zmieniona na wyższą, jeżeli wcześniej jej wartość została obniżona”. W takiej sytuacji w urządzeniu fiskalnym zadziała mechanizm blokujący sprzedaż.

Zmiany znajdują się w najnowszym instalatorze VeritumXL 3.0.10 emisja 2 z dnia 26.03.2024 dostępnym do pobrania ze Strefy Klienta.

Zmiana stawki VAT – funkcja w VeritumXL

Jednym z rozwiązań, które pomagają użytkownikowi zabezpieczyć się przed zadziałaniem w/w mechanizmu jest modyfikacja nazwy towaru lub usługi.

W VeritumXL została wprowadzona funkcja „Zmiana stawki VAT” umożliwiająca dla wybranych indeksów zbiorczą zmianę stawki VAT, dodanie na początku nazwy indeksu wybranego znaku oraz zmianę cenników sprzedaży w związku ze zmianą stawki VAT. Z opcji tej mogą skorzystać użytkownicy, którzy posiadają dostęp do okien instalacyjnych.

Aby skorzystać z funkcji należy przejść na listę indeksów.

Przed skorzystaniem z tej funkcji należy wyświetlić listę odpowiednich indeksów dla, których chcemy zmienić stawkę VAT poprzez wybranie opcji w zakładce ustawienia.

Na odpowiednio wyświetlonej liście indeksów zaznaczamy te dla których chcemy wprowadzić zmiany poprzez ich zaznaczenie za pomocą wskazanych przycisków – możemy zaznaczyć wszystkie lub wybrane.

Funkcja jest dostępna pod przyciskiem „Funkcje specjalne”.

Skorzystanie z funkcji powoduje wywołanie nowego okna, w którym wprowadzamy nową stawkę VAT oraz zaznaczymy opcję, z których chcemy skorzystać – dopisanie nowych cen sprzedaży (przy zaznaczeniu tej opcji należy wprowadzić datę obowiązywania nowej ceny czyli 01.04.2024) oraz dodanie znaku w nazwie. Domyślnie jako znak ustawiona jest kropka.

Po zatwierdzeniu okna pojawiają się komunikaty:

Zmiana stawki VAT oraz zaznaczenie opcji „Dopisz nowe ceny sprzedaży brutto…” ma swoje konsekwencje w następujących miejscach w programie.

W indeksach na zakładce „Opis indeksu” w sekcji „Ceny poza magazynem”

W stanach magazynowych w „Ceny sprzedaży ogólne” jeśli są prowadzone.

W podsystemie SP – Ceny promocyjne

Poznaj nas bliżej