Zobacz co VeritumXL wersja 2.6.3 zmienia w module Usługi.  ·

Zlecenia produkcyjne pozycje wyjściowe

W opisie grup zleceń usługowych, dla zleceń „produkcyjnych” dodano nowy parametr: „tworzony dokument wydania towaru (typu WZ) razem z dokumentem typu PW”. Jeżeli w zleceniu typu produkcyjnego tworzony jest dokument magazynowy dla pozycji wyjściowych (wyrobów wytworzonych w zleceniu), wówczas jest możliwość równoczesnego utworzenia dokumentu WZ na przychodowywane dokumentem PW wyroby.

Kompletacja wyrobu

Rozbudowano okno „kompletacja wyrobu” o obsługę magazynu domyślnego. Wypełnienie pola z magazynem domyślnym jest opcjonalne, a wypełnienie wartości powoduje wykorzystanie tego magazynu w obsłudze dopisania z HELP. Jeżeli magazyn domyślny nie jest podany, podstawiany jest magazyn wybrany
dla całego wyrobu (tak jak dotychczas).

Poznaj nas bliżej