Zobacz co VeritumXL wersja 2.6.2 zmienia w module Transport.  ·

Dyspozytornia osobowa – Grafik pracy kierowców
Znacząco przyspieszono proces wczytywania grafiku. Na referencyjnej grupie 500 kierowców czas ten skrócono czterokrotnie (x4). Związane jest z tym jednorazowe wydłużenie czasu przepisywania bazy danych do nowej wersji.

Polecamy zwiększenie parametru TimeOut w opisie połączenia do bazy na czas aktualizacji aplikacji.

Poznaj nas bliżej