Zobacz co VeritumXL wersja 2.6.2 zmienia w module Środki Trwałe.  ·

Podatek od nieruchomości

Nowe okno obliczające podatek od nieruchomości.
Wymaga wprowadzenia:
1. rodzaju stawki podatku:
– od powierzchni – należy wprowadzić powierzchnię ŚT
– od wartości początkowej
2. stawek podatku

Środki grup KŚT 0, 1, 2 można przepisać z kartoteki.
W kolejnych latach dane dotyczące podatku można przepisać z ubiegłego roku.

Poznaj nas bliżej