W module sprzedażowym Veritum w wersji 2.5.2 możemy wyróżnić zmiany w korektach sprzedaży i nowe opcje obsługi w zamówieniach od sprzedawcy. ·

Sprzedaż

Korekta sprzedaży – potwierdzanie zwrotu towaru

 Dodano nową opcje sprzedaży (parametry instalacyjne):

  • blokada sprzedaży gotówkowej przy braku kasy indywidualnej – nie pozwala na sprzedaż ze sposobem zapłaty dotyczącym gotówki, jeśli sprzedawca nie posiada kasy indywidualnej (wymaga włączenia obsługi kas indywidualnych sprzedawców)
  • zatwierdzenie korekty sprzedaży po potwierdzeniu zwrotu towaru – przy włączonej opcji, zatwierdzanie korekt sprzedaży zwracających towar do magazynu odbywa się dwuetapowo:
    – zaakceptowanie sprzedaży korygującej (utworzony zostaje dokument magazynowy zwrotu towaru)
    – ostateczne zatwierdzenie korekty sprzedaży po potwierdzeniu przez magazyniera przyjęcia towaru (wymaga włączonej obsługi listów przewozowych)

Zamówienia do sprzedaży – nowe opcje obsługi

 Dodano nowe opcje do opisu rejestrów zamówień do sprzedaży:

  • realizacja zamówień przez magazyn (sprzedaż z utworzonych wcześniej dokumentów magazynowych) – włączenie opcji zmienia dostępne w zamówieniu funkcje. Zamiast bezpośredniego tworzenia dokumentów sprzedaży z pozycji zamówienia, dostępne są funkcje tworzące dokumenty magazynowe na wybrany towar. Zatwierdzone dokumenty magazynowe są dostępne do fakturowania
  • możliwa obsługa ofert przed przyjęciem zamówienia – włączenie opcji pozwala w nowych zamówieniach wybrać możliwość natychmiastowego przyjęcia zamówienia lub poprzedzenie go ofertą. Jeśli wybrana zostanie oferta, realizacja zamówienia jest możliwa dopiero po zatwierdzeniu oferty dla wybranych pozycji.

Ponowny wydruk paragonu fiskalnego

Dodano zapis do dziennika w przypadku ponownego wydruku paragonu fiskalnego.

Poznaj nas bliżej