Pobierz aktualizowany instalator VeritumXL 2.5.0 emisja 2 w związku z nowa wersją programu Płatnik. Zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Oznacza to, że od 16 maja trzeba będzie w nich podawać  informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego. ·  

Podawany na dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów. Ta natomiast określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) – do pobrania TUTAJ

Obowiązek podawania w ZUS ZUA lub ZUS ZZA kodu wykonywanego zawodu będzie dotyczył dokumentów składanych do ZUS od 16 maja 2021 r. Od tej daty nie będzie można wykorzystywać dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych. Ze względu na to ZUS dostosuje program Płatnik oraz aplikację ePłatnik do tych zmian.

UWAGA! Jeżeli została przeprowadzona aktualizacja programu Płatnik i tym samym wymagane są schematy KEDU w wersji 5.3., to niezbędna jest aktualizacja tych komponentów w systemie VeritumXL.

W ramach zmian w Płatniku dostępny jest do pobrania w strefie klienta aktualizowany instalator VeritumXL 2.5.0 emisja 2.

Pamiętajmy, że po wgraniu zmiany, a przed utworzeniem pliku wymiany, obligatoryjne jest oznaczenie schematu wysyłki na wersje 5.3. Dokonujemy tego w parametrach instalacyjnych: KP-system -> Płace-dane sterujące, zakładka „Warianty obliczeń”.

Prosimy o kontakt z opiekunem systemu.

Dodatkowo możliwe jest zaczytanie obowiązujących kodów zawodów i specjalizacji. W przypadku takiej konieczności także prosimy o kontakt z opiekunem. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to pełna kartoteka, zgodna z klasyfikacją określoną przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Poznaj nas bliżej