W wersji VeritumXL 2.6.2 zostały udostępnione nowe funkcjonalności dotyczące korygujących list płac wynikające z konsultacji ze stałymi użytkownikami systemu. ·

·

Korygujące listy płac

Jedną ze zmian jest domyślne ustawienie automatycznego księgowania list korygujących. Aby włączyć ten parametr należy oznaczyć go w punkcie systemu „KP-System / Płace – dane sterujące” w zakładce „Dostępne funkcjonalności i dane sterujące”:

korygujące listy płac 1

Drugą zmianą jest ustalenie okresu dla ZUS zgodnie z datą wypłaty poprzez odznaczenie znacznika „składki ZUS zaliczane na wcześniejszy miesiąc”:

Korygujące listy płac 2

Ma to zastosowanie przy obliczaniu podwyżek obowiązujących od wcześniejszych miesięcy za pomocą list korygujących. Zgodnie z interpretacją ZUS w takiej sytuacji okres dla ZUS powinien być taki sam jak dla podatku.

Poznaj nas bliżej