Zobacz co VeritumXL wersja 2.6.3 zmienia w module Obiegu Dokumentów.  ·

Przesyłki kurierskie – informacja o odbiorze przesyłki

W automatycznym tworzeniu przesyłek z okna „Wysyłka faktur” została dodana opcja, by po wykryciu faktury korygującej, do przesyłki dodawać oczekiwanie potwierdzenia odbioru. Opcję należy zaznaczyć w ustawieniach okna.

Poznaj nas bliżej