Zobacz co VeritumXL wersja 2.6.2 zmienia w module Obiegu dokumentów.  ·

Obieg dokumentów

Możliwość ustawienia dla rodzaju pisma przychodzącego i wychodzącego domyślnej wartości pola „czy wymagana odpowiedź”.

Poznaj nas bliżej