Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej bądź gminnej jest realizacja rozkładu jazdy. Rozkładu zbudowanego samodzielnie lub zleconego przez organizatora transportu z terenu, na którym prowadzona jest działalność przewozowa. W zależności od tego kto i w jakim zakresie przygotowuje rozkład jazdy, zależy sposób jego dalszej obsługi w systemie planowania pracy kierowców. ·

Przewoźnik organizatorem transportu

W przypadku gdy przewoźnik jest równocześnie organizatorem transportu, całość obowiązków związanych zarówno z przygotowaniem rozkładu jazdy, jak i jego realizacją spoczywa w obszarze działania jednego podmiotu. Rozwiązanie tego typu spotykane jest zazwyczaj w mniejszych miejscowościach, gdzie tworzenie odrębnych struktur generowałoby dodatkowe koszty. W takiej sytuacji optymalnie sprawdza się jeden system informatyczny posiadający zarówno narzędzia do budowy rozkładu jazdy jak i planowania grafików kierowców.

Dla kilku, kilkunastu linii nieskomplikowany generator rozkładu jazdy w jaki wyposażony jest system Veritum Komunikacja Miejska i Gminna będzie idealnym rozwiązaniem. Bez wątpienia integracja rozkładu jazdy z dalszym procesem planowania znacząco przyśpiesza pracę działu przewozów.

Przewoźnik i organizator transportu jako odrębne podmioty

W odróżnieniu do mniejszych miejscowości, w średnich oraz dużych ośrodkach miejskich możemy wyodrębnić osobne podmioty przewoźnika zwanego również operatorem transportu i organizatora transportu. Często spotykaną odmianą tego wariantu jest sytuacja gdzie mamy jednego organizatora i kilku przewoźników (duże miasta). Wówczas do planowania rozkładu jazdy niezbędne są specjalizowane narzędzia zajmujące się wyłącznie budowaniem rozkładu jazdy takie jak AGC BusMan firmy AGC Consulting Sp. z o.o., bądź Przewozy pasażerskie firmy Teroplan S.A.. Natomiast w interesie Przewoźnika jest zaimportować jak najszerszy zakres danych do systemu planowania, tak aby uniknąć ręcznego nanoszenia czy korygowania danych.

Dla średnich i dużych ośrodków miejskich, z dedykowanych narzędzi do tworzenia rozkładów jazdy w systemie Veritum Komunikacja Miejska i Gminna przygotowany jest szereg wariantów importów. Pozwalają one wykorzystywać dane z zewnątrz w sposób optymalny i szybki w dalszym procesie planowania pracy kierowców.

Importowanie rozkładu jazdy w Veritum

Importowanie rozkładu jazdy pozwala uzyskać dane o kursach, postojach, obsłudze codziennej, w skrócie mówiąc  o kompletnym zleceniu tak jak zostało ono przygotowane przez organizatora przewozów. Dane oczywiście mogą zawierać szereg informacji dodatkowych zależnych od specyfiki działania i niezbędnych w dalszym procesie planowania takich jak np.: podział na brygady, zmianowość, zajezdnie, klasy czy wielkości pojazdów.

Niezbędnym narzędziem importu rozkładu jazdy w systemie planowania jest również mechanizm synchronizacji istniejących zleceń ze zmianami w rozkładzie jazdy. Wyjaśniając, bieżące zmiany rozkładu wymuszają zmianę na poziomie grafiku kierowców. Z tego powodu w systemie Veritum istnieje automat synchronizujący zmiany możliwe do zrealizowania. Jednocześnie sygnalizuje występowanie kolizji wymagających ingerencji użytkownika (np. nakładanie się kursów).    

W systemie Veritum Komunikacja Miejska i Gminna możemy integrować się z dowolnymi rozkładami jazdy. Najpopularniejsze integracje z dostawcami rozkładów jazdy obecnymi na rynku polskim to:

  • Import rozkładu jazdy z AGC BusMan – pliki w formacie XML
  • Import rozkładu jazdy z Przewozy pasażerskie – pliki w formacie DBF
  • Import rozkładu jazdy z Informica 2.0 – bezpośrednio z bazy danych
  • Import rozkładu jazdy ze standaryzowanego formatu GTFS

W przypadku innych rozkładów jazdy przygotowywane są indywidualne rozwiązania.

Na koniec warto podkreślić, że importowanie rozkładu jazdy od organizatorów przewozów znacząco przyspiesza wstępny etap planowania pracy dla kierowców i zapewnia spójność danych.

Poznaj nas bliżej