Refaktury do faktury zakupu, czy podgląd PDF w rejestrze zakupu faktur. |Informacje o zmianach dotyczących powyższych funkcjonalności znaleźć można w tym wpisie. ·

Finanse i Księgowość

Refaktura do faktury zakupu

W oknie „Rejestry zakupu” na zakładce „Powiązanie ze sprzedażą” dodano przycisk umożliwiający utworzenie refaktury do bieżącej faktury zakupu. Po wciśnięciu pojawia się panel umożliwiający wpisanie danych dotyczących faktury sprzedaży tj.:

 • nowa faktura
 • dopisanie pozycji do istniejącej faktury
 • symbol kontrahenta
 • rejestr sprzedaży
 • miesiąc księgowy
 • daty wystawienia i sprzedaży
 • sposób i termin zapłaty
 • opcjonalnie rodzaj sprzedaży
 • symbol usługi
 • jednostka miary, ilość, cena
 • stawka VAT, GTU, czy mechanizm podzielonej płatności

Przy kolejnym uruchomieniu funkcji program podpowiada niektóre symbole z ostatnio tworzonej refaktury. Po utworzeniu refaktury zostaną utworzone dekrety, jeśli dla wybranego rejestru zostały określone algorytmy księgowania. Pozycja utworzonej refaktury zostanie wyświetlona na bieżącej zakładce jako powiązanie faktury zakupu ze sprzedażą.

Dodano również przycisk przejścia na utworzoną fakturę w rejestrze sprzedaży w FK.

 

Obsługa miesiąca rozliczenia VAT dla faktur z obowiązkiem  podatkowym w miesiącu zapłaty

 • dane instalacyjne rejestrów sprzedaż na zakładce „Rejestry sprzedaży”  – należy  określić, które rejestry podlegają kontroli stanu zapłat
 • w rejestrze sprzedaży dla opisanych faktur jako miesiąc rozliczenia VAT należy wpisać 0
 • przycisk w rejestrze sprzedaży MCV 0 sprawdza stan zapłat faktur z miesiącem rozliczenia VAT 0 ze wskazanych rejestrów:
  – zmienia miesiąc rozliczenia VAT na miesiąc zapłaty faktury. Jeśli zapłat jest kilka  w różnych  miesiącach, kwoty VAT do rozliczenia w poszczególnych miesiącach zapłat są proporcjonalnie dzielone wg kwot zapłat
  – tworzy dokument księgowy z przeksięgowaniem VAT – symbol  dokumentu i sposób przeksięgowania określony w algorytmie księgowań o nazwie VAT dla modułu Sprzedaż (należy wygenerować!)
 • dane instalacyjne dla VAT na zakładce „Domyślne stawki VAT i inne dane” – dodano przycisk, określający czy przed obliczeniem deklaracji VAT sprawdzać stan zapłat wskazanych faktur. Jeśli tak, to funkcja sprawdzająca opisana w punkcie 3 jest wykonywana przed obliczeniem deklaracji VAT-7
 • okno VAT- Inne dane do deklaracji VAT – dodano zakładkę „Faktury, którym zmieniono miesiąc VAT w wyniku zapłaty”. W tym punkcie można wykonać również opisaną wyżej kontrolę – przycisk McV 0.  Faktury ze zmienionym miesiącem są widoczne w siatce i uporządkowane wg daty zmiany miesiąca.  Można zmienić uporządkowanie wg numeru faktur i ograniczyć zakres do faktur z wskazanego okresu. Dodano przyciski umożliwiające przełączenie się na wskazaną fakturę oraz na dokument księgowy z przeksięgowaniem VAT.

 

Algorytm przeksięgowania VAT dla faktur z obowiązkiem podatkowym wg miesiąca zapłaty

W punkcie „Sposób księgowania rejestrów sprzedaży”  dodano przycisk Algorytm VAT. Funkcja pod przyciskiem generuje algorytm dla przeksięgowań VAT. Należy określić symbol  dokumentu księgowego dla w/w przeksięgowań. Jeśli w danych instalacyjnych dla rejestrów określono konta dla VAT należnego, powyższy algorytm  będzie pobierał określone konta. Jeśli nie,  algorytm należy zmodyfikować wg własnych potrzeb. Nie należy zmieniać nazwy algorytmu.

 

Faktury z ewidencji do rejestru zakupu

Dodano drugi wariant dopisywania pozycji faktur z ewidencji do RZ

   I  – w ewidencji określone konta kosztów i wartości  – te wartości przepisywane do rejestrów

   II – wartości z Pz powiązanych z fakturą  grupowanych wg stawek VAT

 

Podgląd PDF w rejestrze zakupu

Rozszerzono  automatyczny podgląd PDF w rejestrze zakupu, gdy część faktur jest w FileStream (moduł DMS), a część nie. Widoczne są faktury zapisane w obu wariantach.

Poznaj nas bliżej