Branże

Sprawdź jakie branże wspierane są przez rozwiązania Veritum i poznaj naszych aktualnych klientów.


Szukasz instrumentów do organizacji procesów biznesowych dla firmy działającej w obszarze:

 

 

Veritum posiada wyspecjalizowane narzędzia dla następujących branż:

Komunikacja miejska
i podmiejska

Rozwiązania dedykowane dla przedsiębiorstw miejskiej komunikacji autobusowej oraz przewoźników świadczących usługi transportowe na rzecz miasta. Harmonogram pracy kierowców z bieżącą obsługą awarii kontrolą realizacji w oparciu o kodeks i przepisy.

Komunikacja powiatowa
i gminna

Rozwiązania dla przewoźników i związków samorządowych organizujących i świadczących przewozy pasażerskie na terenie gminy, przewozy międzygminne i powiatowe.

Transport międzymiastowy

Program dla firm zajmujących się regularnym międzymiastowym przewozem osób. Krajowa komunikacja regionalna oraz międzynarodowa dalekobieżna komunikacja autobusowa.

Przewozy pasażerskie

Rozwiązania dedykowane dla mniejszych  przewożników zajmujących się wynajmem autobusów, autokarów, busów. Usługi związane z wycieczkami szkolnymi, dowozem pracowników do pracy, wycieczki zagraniczne.

Transport towarowy

Rozwiązania dla firm z branży drogowego transportu towarowego. Zaplanowanie zestawu: ciągnik, naczepa, kierowca, kontrola na każdym etapie realizacji zadania przewozowego. Rozliczenie czasu pracy kierowców na podstawie paliwa, norm i danych z TMS.

Dystrybucja paliw

Dedykowane rozwiązania do transportu i dystrybucji paliw ciekłych. Podział paliwa na komory, zarządzanie rozładunkami cystern, przestrzeganie przepisów ADR. Mapy z trasami, lokalizacje punktów rozładunkowych. Komunikator z kierowcą w aplikacji mobilnej.

Logistyka i spedycja

Rozwiązania dla firm zajmujących się obsługą zleceń spedycyjnych, zarządzaniem przewozami z perspektywy zajętości pojazdu i kontrola w czasie rzeczywistym stanu realizacji. Porównywanie planu z danymi z tachografów.

Transport własny

Rozwiązania szyte na potrzeby przyprodukcyjnego transportu towarów własnych, dostawy do dystrybutorów i klientów końcowych. Wygodne wprowadzanie zleceń jedno lub wieloetapowych w zadanym okresie czasu. 

Dworzec autobusowy

Dziennik odjazdów. Rejestr dyżurnego ruchu monitorujący kolejność i czas wyjazdu autobusów z zajezdni. Odnotowuje zakłócenia prawidłowej pracy zajezdni: spóźnienia, awarie i podmiany.

Stacja paliw

Komunikacja i sterowanie dystrybutorami, importowanie danych o tankowaniach realizowanych przez zewnętrzne systemy automatycznego wydawania paliwa. Weryfikacja i tworzenie dokumentów magazynowych.

Stacja kontroli pojazdów

Obsługa zleceń kontroli pojazdów mechanicznych. Kartoteka czynności w rozbiciu na marki pojazdów. Zlecenie obsługi pojazdu może być poprzedzone zgłoszeniem serwisowym.

Serwis i warsztat

Przyjmowanie, realizacja, rozliczanie zleceń serwisowych i napraw pojazdów. Bezpośrednia współpraca i wymiana danych z magazynem. Rejestracja czasu pracy pracowników na danym zleceniu warsztatowym. Warsztat informuje dyspozytornię o stanie taboru.

Handel i dystrybucja

Rozwiązania przygotowane dla przedsiębiorstw handlowo-usługowych zajmujących się dystrybucją produktów.

Zarządzanie lokalami

Rozwiązania dedykowane dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i innych jednostek administracyjnych.

Produkcja

Rozwiązania dla firm zajmujących się szeroko rozumianą produkcją. Zarządzanie zleceniami, plany jakości, przygotowanie procesów technologicznych. 

Utrzymanie dróg

Rozwiązania dla firm zajmujących się szerokopojetymi robotami ziemnymi. Program nadzoruje i rozlicza budowy, czas pracy maszyn, kierowców czy paliwa.

Organizacje non-profit

Rozwiązania przygotowane dla organizacji skupiających się na działalności społecznej.

Edukacja i szkolenia

Rozwiązania dla instytucji oświatowych, placówek edukacyjnych, szkół.

Placówki budżetowe

Rozwiązania dedykowane dla jednostek budżetowych spełniające specjalne wymagania sektora publicznego.

Biura rachunkowe

Rozwiązania dla firm świadczących usługi w zakresie rachunkowości, prowadzeniu dokumentacji kadrowej i płacowej.