Szanowni Państwo, prowadzimy obecnie prace nad nową wersją interfejsu Veritum. ·Intensywny rozwój i ilość opcji, które pojawiły się w systemie, wymagają dostosowania architektury okien. 

Co się zmieni w nowym interfejsie?

Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim odświeżenia i estetyki wyglądu graficznego systemu (kolorystyka, ikony, szerokości) oraz prowadzenia użytkownika w systemie.

 

Nowe podatki polski ład 2.0

Co pozostanie bez zmian? 

Nie zmieni się dotychczasowy sposób prezentacji zawartości i obsług systemu (kolejność wykonywanych kroków w oknach, nazewnictwo i układ wprowadzanych danych na panelach i tabelach), modernizacja dotyczy przede wszystkim listw sterujących.

Korzyści ze zmian w interfejsie

Jakie wartości ma Klientom dostarczyć nowa wersja interfejsu:

  • szybszy dostęp do informacji – wprowadzenie konsekwencji w nawigacji
  • nierozpraszanie użytkownika – ograniczenie widoczności i aktywności rzadziej używanych funkcji, lżejsza architektura okien
  • łatwiejsza obsługa – ujednolicenie i zgrupowania ikon
Nowe podatki polski ład 2.0 instalacja programu

Powyższy screen prezentuje kilka nowych rozwiązań: przycisk ‘Przejdź do’ umożliwiający przejścia do innych okien w systemie, przycisk ‘Funkcje specjalne’ grupujący operacje i przebiegi na danych w oknie oraz ujednolicony komponent do zaznaczania i odznaczania danych.

Kiedy zostanie opublikowana nowa wersja interfejsu?

Nowa wersja Veritum, zawierająca wyżej omówione innowacje jest planowana do udostępnienia w III kwartale 2022 r.

W kolejnych postach będziemy jeszcze informować o zmianach w interfejsie. Dokładną datę publikacji odświeżonej wersji Veritum podamy z wyprzedzeniem.

Poznaj nas bliżej