Podsumowanie Warsztatów Veritum 2023 i serdeczne podziękowania dla gości!

Ponad 130 uczestników przez dwa dni ·brało udział w VI edycji Jesiennych Warsztatów Veritum zorganizowanych przez System-1 w Novotelu Malta w Poznaniu. Podczas przeprowadzonych prezentacji, omówiliśmy kierunki rozwoju aplikacji oraz najnowsze funkcjonalności, które warto zastosować w Veritum. Gości zachęcaliśmy do zadawania pytań i przedstawiania swoich konkretnych scenariuszy i problemów, zarówno w czasie pokazów jak i w trakcie dyskusji panelowych w specjalizowanych grupach. Największe zainteresowanie wzbudziła Mobilna Karta Drogowa oraz obsługa Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), ponad połowa zaproszonych Gości planuje uruchomienie tych rozszerzeń w bieżącym roku.

Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i udzielony feedback, który pozwala nam być bliżej Państwa oczekiwań, za dużo ciekawych dyskusji oraz kilka wspólnych tańców! Mamy nadzieję zobaczyć się ze wszystkimi gośćmi ponownie w trakcie kolejnej edycji Warsztów.