Co należy zrobić w Veritum podczas zamykania i otwierania nowego roku obrotowego. ·

Zakończenie roku i otwarcie nowego roku obrotowego

Przygotuj się do otwarcia nowego roku obrotowego, zapoznaj z krótką instrukcją załączoną w wersji PDF pod artykułem opisującą krok po kroku co należy zrobić aby uniknąć błędów. Zwróć uwagę na wszystkie opisane w poradniku wartości poszczególnych wskaźników.

Poradnik zamknięcia i otwarcia nowego roku obrotowego w programie Veritum Finanse i Księgowość

(pobierz wersja PDF)

W systemie Veritum Finanse i Księgowość otwieramy i zamykamy rok obrotowy poprzez wykonanie następujących czynności: 

  1. Otwarcie nowego roku sprawozdawczego
  2. Przepisanie planu kont i sprawozdań finansowych
  3. Przeksięgowanie kont zespołu 4,5 i 7 na wynik finansowy
  4. Wygenerowanie roboczego BO ksiąg rachunkowych
  5. Przepisanie BO na rok bieżący
  6. Zamknięcie i otwarcie roku w kartotece środków trwałych

Poznaj nas bliżej