Testujemy wersję VeritumXL 3.1.0 zawierającą m.in. nowy import rozkładu jazdy Busman z plików JSON przygotowanych przez ZTM Warszawa. Nowa wersja będzie dostępna do pobrania na początku przyszłego tygodnia. ·

Przedstawiamy czego zmiany w VeritumXL 3.1.0 będą dotyczyły:

Transport

r

Import Busman z plików JSON

Dodano import rozkładu jazdy z systemu Busman za pośrednictwem plików JSON przygotowanych przez ZTM Warszawa.

Grafik pracy kierowców

Umożliwiono dopisanie pracy z przycisku do już istniejącego zlecenia dopisanego kierowcy.

Karty drogowe

W ustawieniach karty drogowej-> tachograf cyfrowy doszedł parametr „Czy przenosić bez kilometrów” powodujący oznaczenie tej opcji w pozycjach z importu na karcie drogowej.

Kadry i Płace

Nieobecności

Kontrola ciągłości chorobowego do 182 dni.

Finanse i Księgowość

Szkody komunikacyjne

Powiązanie zapłaty w banku z etapem szkody komunikacyjnej Powiązanie dekretu z etapem szkody komunikacyjnej. Zmiana zasad obsługi szkody w rejestrze zakupu; rozszerzenie ustawień dot. faktur zakupu dotyczących likwidacji szkód.

Delegacje

– nowa zakładka – wyświetlająca przelewy wystawione do delegacji
– funkcja dopisania przelewu do delegacji na kwotę do wypłaty; sprawdzenie, czy kwota do wypłaty nie jest dopisana do raportu kasowego.
– przejście na okno przelewy zbiorcze – do utworzonego przelewu

Wskazane przypisanie do rejestru delegacji domyślnego banku dla przelewów.

Przelewy zbiorcze

Obsługa delegacji – możliwość dopisania pozycji przelewu ze zwrotem kosztów delegacji dla pracownika.

Przelewy do faktur z mechanizmem podzielonej płatności

Proporcjonalny podział VAT do przelewu dla częściowych zapłat (np. część faktury skompensowana wcześniej z należnością).
Dodano możliwość korekty VAT-u na przelew – Zbiorcze polecenia przelewu – Funkcje specjalne.

Obroty dowolnych kont

Dodanie zakresu: nie pozabilansowe, pozabilansowe, wszystkie. Obsługa w/w parametrów w oknie wyboru: syntetyki, analityki I, II i III oraz w oknach: obroty i salda analitycznie, obroty i salda syntetycznie.

Sprzedaż

Kompletacja wyrobu - ceny w walucie

Dodano obsługę cen w walucie obcej w ramach dopisywania pozycji do specyfikacji dokumentu z wykorzystaniem funkcji specjalnej „Kompletacja wyrobu” w dokumentach:
– Sprzedaż
– Zamówienia do sprzedaży (zamówienie i oferta)
– Zlecenie usługowe.
Jeżeli dokument w którym dopisywane są pozycji dotyczy obsługi w walucie oraz jego opisie podano kurs waluty, dla dopisanych pozycji program ustali i zapisze ceny w walucie i wyliczy ceny w PLN wg wprowadzonego kursu.

Zamówienia SP - oferty

Dodano możliwość zbiorowego dopisywania pozycji do zamówienia SP (wyłącznie oferty) ze wskazanego asortymentu towarów.

Usługi

Zlecenia usługowe

Możliwość obsługi dodatkowych pól własnych w zleceniu usługowym i w ofercie. Nazwy pól konfigurowane w oknie US-System ->Parametry instalacyjne US.