Testujemy VeritumXL 3.0.8 zawierający m.in. uaktualnione formularze PIT oraz schematy e-Deklaracji. Nowa wersja będzie dostępna do pobrania w pierwszym tygodniu stycznia. ·

Przedstawiamy czego zmiany w VeritumXL 3.0.8 będą dotyczyły:

Kadry i Płace

Formularze i e-Deklaracje PIT

Uaktualniono formularze PIT oraz dostosowano schematy e-Deklaracji do obowiązującej struktury.

Finanse i Księgowość

r

Szkody komunikacyjne

Nowy moduł, który umożliwia ewidencję i likwidację szkód komunikacyjnych powstałych w ruchu lądowym w zakresie danych dotyczących:

– kosztów likwidacji szkody
– otrzymanego odszkodowania
– pojazdów zastępczych

Dla każdej szkody komunikacyjnej wprowadza się etapy jej likwidacji. Na każdym etapie likwidacji szkody moduł ewidencjonuje:
– poniesione koszty
– uzyskane odszkodowanie bezsporne
– uzyskane odszkodowanie po wyroku

Szkody komunikacyjne współpracują bezpośrednio z rejestrami zakupów i ewidencją faktur zakupowych. Możliwe jest powiązanie faktury ze wskazaną szkodą – dodano pole numer szkody w rejestrze i help do rejestru szkód.

Rejestr zakupów

– Rozszerzenie operacji zakupów o pole: % zaliczania w KUP; w związku z tym następuje zmiana kolejności pól w pozycjach faktury zakupu. Na podstawie wybranej operacji zakupu podpowiada się % zaliczania wartości operacji do KUP.

– Dodano pola: okres ujęcia zapłaty VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego środków transportu lub paliw silnikowych w JPK (miesiąc i rok). Jeśli nie podano miesiąca lub roku – zapłata VAT jest ujmowana w JPK w miesiącu wynikającym z daty zapłaty VAT.

– Rozszerzono zakres ustawień w rejestrze zakupu – dodano warunki:
   + Faktury z zapłaconym VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia
   + Faktury dotyczące wskazanej szkody transportowej

Sprzedaż

r

Zamówienia internetowe

Nowa funkcjonalność przeznaczona do obsługi zamówień internetowych (wymaga licencji SP05). Umożliwia ona współpracę z różnymi rozwiązaniami sklepów internetowych (systemy zewnętrznych dostawców) w oparciu o dostarczone przez na s API.

Współpraca ze sklepem internetowych może być realizowana w różnych wariantach:
– od pełnej sprzedaży w systemie zewnętrznym łącznie z wystawieniem dokumentu sprzedaży do samego przyjmowania zamówień na sprzedaż (realizacja w zamówieniach SP)
– sklep internetowy może pobierać pełną bazę dostępnych towarów z cenami i stanami magazynowymi
– obroty magazynowe są realizowane wyłącznie w VeritumXL.

Transport

Dyspozytornia osobowa

– Przyciski własne – umożliwiono oznaczenie przycisków własnych jako nieaktywne, skutkuje ich ukryciem na listwie narzędziowej grafiku.

– Zlecenia – umożliwiono zarządzanie podpowiedzią kalendarza dla kursów w zleceniach. Decyduje parametr w ustawieniach dla listy zleceń „Uwzględniaj kalendarz zlecenia w podpowiedzi dla kursów” (zapamiętywany dla zalogowanego użytkownika)

r

Szkody komunikacyjne

Nowy moduł powstały w podsystemie finansowo-księgowym. Możliwa jest w nim ewidencja i likwidacja szkód komunikacyjnych. Opisany szerzej w Finanse i Księgowość (powyżej).