Co 4 lata pracodawca będzie zobowiązany ponowić autozapis do PPK. Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd. ·

Po szczegóły dotyczące autozapisu do programu odsyłamy na oficjalną stronę: https://www.mojeppk.pl

Autozapis PPK w systemie Veritum

W systemie Veritum, autozapis może zostać wpisany indywidualnie w ramach obowiązujących ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Ponowna rezygnacja z uczestnictwa w programie PPK dopuszcza dwie opcje do wyboru:

 1. jeżeli w systemie ma być zachowana cała historia dotycząca uczestnictwa, można takie informację wprowadzić w oknie Program PPK lub indywidualnie w kartotece osobowej pracownika. Należy wtedy wpisać:

  a) „R-rezycgnacja z PPK”
  b) „A-automatyczne wznowienie”

 2. jeżeli nie zachowujemy historii zmian uczestnictwa w programie, nie jest wymagany żaden dodatkowy zapis

W ramach nowych funkcji w systemie Veritum w wersji 3.0.3 udostępniony został także automat tworzący autozapis dla każdego z pracowników na zasadach opisanych w dalszej części artykułu.

Wersja z możliwością automatycznego zapisu PPK zostanie udostępniona w pierwszej połowie marca 2023 r.

Autozapis do PPK – wszystkie rezygnacje tracą swoją ważność z dniem 28.02.2023 r.:

 1. „KP-System -> Okresy obliczeń -> PPK” – przycisk „Zbiorcze generowanie automatycznego wznowienia PPK na dzień” w funkcjach specjalnych z domyślnie odznaczonym wariantem „Czy generować również rezygnację

2. automat dopisze następujące zapisy w procesach PPK uwzględniając założenia autozapisu:

– gdy jest pełna historia zapisów w procesach PPK:

– gdy nie ma pełnej historii zapisów w procesach PPK, czyli w procesach PPK jest pusto:

  – gdy osoba nieprzepracowała pełnych 3 miesięcy i niezrezygnowana przed 28.02.2023 r.:

   – gdy osoba nieprzepracowała pełnych 3 miesięcy i zrezygnowana przed 28.02.2023 r.:

    UWAGA! Ze względu na dużą ilość przypadków przystąpienia, rezygnacji, wznowienia uczestnictwa w programie zalecana jest weryfikacja automatycznych zapisów.

    Poznaj nas bliżej