Zapraszamy do wspólnego zastanowienia się, jakie były trendy rozwoju transportu w poprzednich dekadach i czy przewidywania wpływają w jakiś sposób na to, co czeka nas w roku 2024 i następnych?

Każdy człowiek żywotnie związany z logistyką – od właściciela, dyspozytora i kierowców do klientów i dostawców – zadaje sobie pytanie: co przyniosą kolejne lata w branży? Ile będzie zleceń, jaki będzie rynek, gdzie będą największe zagrożenia? W System-1 zadajemy sobie dokładnie te same pytania od ponad 30 lat, śledząc zarówno zmiany w przewozach jak i w informatyce. W niniejszym artykule chcielibyśmy nie tyle pobawić się we wróżenie z fusów, ile spróbować podejść do problemu bardziej metodycznie. Sprawdzimy, jakie przewidywania dotyczące rozwoju transportu i logistyki mieliśmy dotychczas przyjemność (czasem niestety wątpliwą) usłyszeć i które z nich się sprawdziły, a które nie. Dla dopełnienia analizy zastanowimy się też, jaka była różnica w prognozach i ich wypełnieniu się w skali światowej oraz w skali Polski. 

Lata 90. XX wieku

Technologia

 • rozwiązania komunikacyjne – oczekiwano przede wszystkim dużego postępu w telefonii komórkowej i komunikacji satelitarnej
 • nowoczesne źródła napędu – duże nadzieje pokładano w silnikach elektrycznych, wodorowych, energii słonecznej czy maglevie
 • nowe typy pojazdów – tutaj zakładano pojawienie się nie tylko pojazdów autonomicznych ale i rosnącą popularność pojazdów latających oraz PRT (personal rapid transit) i kapsuł transportowych

Infrastruktura

 • w miastach powstaną liczne tunele i kolejne podziemne, kontynenty i regiony również połączone zostaną siecią tuneli, przyspieszając podróże, redukując korki i zanieczyszczenia
 • będą kontynuowane inwestycje w drogi, lotniska czy systemy parkowania
 • zmiana ustrojowa w Polsce zaowocuje większą ilością inwestycji w infrastrukturę

Transport pozostały niż autobusowy

 • prognozowano wzrost znaczenia transportu lotniczego
 • transport intermodalny, czyli łączenie środków transportu jak kolejowy z morskim, czy komunikacji miejskiej z rowerami, miał grać coraz większa rolę
 • zanikać będzie użycie samochodów prywatnych

Ekologia i zrównoważony rozwój

 • nowe technologie zmniejszą korki i zanieczyszczenia
 • transport publiczny będzie szybszy i sprawniejszy
 • stworzą się miasta ekologiczne i przyjazne pieszym

Biznes

 • pojawią się nowe modele biznesu, pozwalające efektywniej kształtować usługi, transport będzie coraz szybszy, tańszy i bardziej dostępny
 • nastąpi progres w e-commerce
 • prywatyzacja i konkurencja w sektorze autobusowym w Polsce doprowadzi sama do większej różnorodności i efektywności usług

1 dekada XXI wieku (lata 2000 – 2009)

Technologia

 • oczekuje się dalszego wzrostu telekomunikacji i znaczenia internetu
 • technologie GPS, zarządzania flotą i inne innowacje pomogą optymalizować trasy
 • pojawią się samochody hybrydowe, elektryczne i wodorowe, głównie w odpowiedzi na kryzys paliwowy

Infrastruktura

 • globalizacja handlu spowoduje rozwój infrastruktury transportowej, zwłaszcza portów, terminali kontenerowych i lotnisk
 • wzrośnie znaczenie bezpieczeństwa pasażerów i towarów – mają pojawić się nowe procedury i technologie z tym związane, zmianie ulegnie sposób budowy i obsługi np. terminali pasażerskich
 • tabor autobusowy w Polsce będzie modernizowany w miarę postępującej prywatyzacji przewoźników

Transport pozostały niż autobusowy

 • transport lotniczy pasażerski będzie coraz popularniejszy i dostępny
 • nadzieje pokłada się w transporcie kolejowym, ocenianym jako wydajniejszy od pozostałych transportów lądowych
 • transport morski pozostanie kluczowym środkiem przewozu towarów na dużą odległość

Ekologia i zrównoważony rozwój

 • rosnąca liczba ludności na świecie spowoduje większe zapotrzebowanie na transport miejski (wzrost zaludnienia postępuje przede wszystkim w miastach)
 • transport kolejowy pojawia się stale w orbicie zainteresowań, tym razem jako generujący mniejsze zanieczyszczenia w dużych skupiskach ludności
 • rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów skłoni branżę transportową (również w Polsce) do poszukiwania nowych zrównoważonych ekologicznie rozwiązań np. samochody niskoemisyjne

Biznes

 • postępująca globalizacja handlu wymusi lepsze zarządzanie, nastąpi zoptymalizowanie międzynarodowego przepływu towarów i łańcuchów dostaw
 • wzrost e-commerce możliwy będzie dzięki nowym rozwiązaniom logistycznym i dostawczym
 • systemy informatyczne i e-bilety w Polsce staną się powszechnie stosowane

2 dekada XXI wieku (lata 2010 – 2019)

Technologia

 • użycie aplikacji online zarówno w zarządzaniu jak i do informacji pasażerskiej będzie powszechne
 • nastąpi wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi, do 2019 nastąpi pełna elektryfikacja samochodów pasażerskich
 • spodziewany jest szybki rozwój technologii autonomicznych
 • drony pasażerskie będą odpowiedzią na korki i brak miejsc parkingowych
 • pojawi się możliwość wielkogabarytowych transportów kosmicznych

Infrastruktura

 • nastąpi dalszy rozwój autostrad, mostów, tuneli i portów, w Polsce wprowadzono szereg rozwiązań administracyjnych, które miały to wspomóc
 • w krajach rozwiniętych dyskutowana jest potrzeba ujednolicenia rozwiązań transportowych i standaryzacji środków transportu

Transport pozostały niż autobusowy

 • wzrośnie zainteresowanie transportem intermodalnym i środkami jak rowery i hulajnogi elektryczne, które będą podstawowym i powszechnym środkiem transportu w miastach
 • zanikną tradycyjne środki transportu
 • rola transportu lotniczego i morskiego pozostanie na poziomie analogicznym do lat poprzednich

Ekologia i zrównoważony rozwój

 • transport publiczny będzie coraz dostępniejszy, wydajniejszy i ekologiczny
 • współdzielenie pojazdów ma rozwiązać częściowo problem zanieczyszczenia i braku miejsc postojowych w miastach

Biznes

 • wzrośnie udział handlu online w ogólnym wolumenie sprzedaży
 • pojawią się jeszcze lepsze i efektywniejsze systemy zarządzania logistyką

W następnym artykule – jakie były wiodące trendy wynikające z przedstawionych wyżej przewidywań i które z nich spełniły się, a które pozostały w sferze marzeń?

Poznaj nas bliżej