Kończymy fazę testów alfa nowej wersji interfejsu, którą planujemy udostępnić w ciągu najbliższych tygodni. ·

Dlaczego zmieniamy interfejs?

Zarówno Wy – nasi Klienci, jak i my – pracownicy System-1, jesteśmy użytkownikami wielu aplikacji: bankowych, handlowych, szkolnych czy też turystycznych. Nie lubimy, gdy zmienia się interfejs tych aplikacji – nie możemy wtedy szybko znaleźć ulubionych funkcji i uczymy się obsługi na nowo. Praktycznie każdy posiada swoje ulubione funkcje i ścieżki w programach, dzięki którym obsługuje je w pewnym sensie odruchowo. Dlatego też chcemy poniżej wyjaśnić, przed jakimi problemami stanęliśmy po 25 latach rozwoju systemu Veritum i jakie korzyści chcemy dać naszym użytkownikom w nowym interfejsie.

Problemy z obecnym interfejsem

Problem: Różna kolejność funkcji w oknach.

Opis: W ramach okien w systemie są różne kolejności funkcji takich jak: zmiana okresu, przejście do innych okien czy zmiany uporządkowania.

Rozwiązanie: W nowym interfejsie: Taka sama kolejność funkcji w oknach.

Korzyść: Szybsza obsługa dzięki konsekwencji w nawigacji.

Problem: Niejednoznaczne ikony funkcyjne.

Opis: Zdarzają się sytuacje, że taka sama ikona posiada różne znaczenie w różnych modułach. Część ikon nie posiada właściwej graficznej reprezentacji.

Rozwiązanie: Ujednolicenie symboliki ikon oraz ich wyglądu.

Korzyść: Łatwiejsza identyfikacja funkcji.

Problem: Brak hierarchii ważności ikon.

Opis: Listwy zawierają wszystkie funkcje dostępne danemu użytkownikowi – zarówno te codzienne jak i te wykorzystywane sporadycznie. Odnalezienie właściwej funkcji jest wydłużone.

Rozwiązanie: Zmiana kolejności ikon oraz zastąpienie nadmiaru ikon Funkcjami Specjalnymi.

Korzyść: Lżejsza architektura okien i odciążenie użytkownika.

Trendy rozwoju systemów informatycznych wskazują na to, że ujednolicenie wyglądu, wprowadzenie przejrzystości interfejsu oraz sposobu ich użytkowania jest jednym z ważniejszych elementów, który docelowo pozwala użytkownikom sprawniej poruszać się po dotychczasowych i nowych oknach w aplikacji.

 

Co się NIE zmieni?

Nie ulegną zmianie wszystkie przebiegi logiczne obsługi systemu tzn. na przykład:
– dopisywanie nowego pracownika
– wystawianie karty drogowej
– wystawienie faktury, dokumentu magazynowego
– księgowanie operacji itp.
Kolejność wykonywania operacji POZOSTAJE TAKA SAMA, natomiast zmieni się sam symbol ikony, pod którym operacja się znajduje, lub też przycisk funkcji może być przesunięty do ‘Funkcje specjalne’.

Zmianie nie ulegnie również kolejność elementów w menu oraz w oknach programu.

Kartoteka pracowników

  Nowe podatki polski ład 2.0 instalacja programu

  Menu „Obsługa sprzedaży”

  Nowe podatki polski ład 2.0 instalacja programu

  Okno „Lista sprzedaży”

  Nowe podatki polski ład 2.0 instalacja programu

  Czego można się spodziewać po zmianie?

  Przeprowadzane testy wewnętrzne i częściowe testy beta pokazują, że przyzwyczajenie się do nowego interesu powinno zająć dwa – trzy dni, po których użytkownik stopniowo zauważać będzie korzyści w szybkości i łatwości obsługi.

  Najczęściej zadawanym pytaniem będzie ‘Gdzie zniknęła moja funkcja’? Ponieważ nie usuwamy z interfejsu żadnej operacji, odpowiedzi na to pytanie mogą być dwie:
  – funkcja ma nową ikonę, ponieważ stara ikona nie była adekwatna lub spójna z innymi ikonami, należy odnaleźć funkcję po jej nazwie (każda ikona ma dymek z podpowiedziami)
  – funkcja została przeniesiona do ‘Funkcje specjalne’ i stamtąd jest wywoływana

  Funkcje specjalne okna „Kartoteka kontrahentów”

  Nowe podatki polski ład 2.0 instalacja programu

  Funkcje specjalne okna „Listy płac”

  Nowe podatki polski ład 2.0 instalacja programu

  Z góry dziękujemy Państwu za cierpliwość i zapraszamy do zadawania pytań dotyczących planowanych zmian, postaramy się odpowiedzieć w ramach Aktualności na najczęściej pojawiające się pytania.

  Poznaj nas bliżej