Omówienie działania nowego interfejsu, porady w zakresie poruszania się po systemie, ułatwienia dla osób z zaburzeniami rozpoznawania barw. ·

Podsumowanie zmian w interfejsie

Wprowadzone zmiany w interfejsie Veritum są przede wszystkim graficzne: niebieska kolorystyka menu, nowy komplet ikon oraz schematy kolorystyczne okien i siatek. Ujednolicona została kolejność elementów listwy sterującej i pojawiło się w niej kilka nowych funkcji grupujących, które ograniczając ilość ikon wpływają na przejrzystość. Poniżej omawiamy szczegółowo zmiany wraz z poradami co do sposobu wykorzystania oraz podpowiadamy jak wykorzystać interfejs mogą osoby ze zmienioną wrażliwością widzenia barw (w tym daltonizm – deuteranopia, protanopia i inne).

Menu i komplet ikon

Jako wiodący kolor menu wybrane zostały jasne odcienie niebieskiego, ponieważ jest kolorem tworzącym kontrasty stosunkowo mało obciążające wzrok przy dłuższym używaniu. Nowy komplet ikon jest oparty również na kolorze niebieskim i utrzymany w minimalistycznej stylistyce, co ułatwia szybką identyfikację funkcji ikony i zwiększa jej czytelność. Przy okazji wprowadzenia nowego kompletu ikon ujednolicono jednocześnie ich znaczenie (wcześniej ta sama funkcja mogła być przypisana do kilku symboli ikon i odwrotnie – ten sam symbol ikony miał różne znaczenia w różnych oknach).

Elementy listwy sterującej

Kolejność ikon i funkcji na listwach sterujących została standardowo:

Ogólne ikony sterujące

W kolejności: przechodzenie na siatce, odświeżenie widoku, szukanie, uporządkowanie, drukowanie, zmiana widoku siatka + panel, korekta wiersza, dopisanie nowego, skasowanie.

Poszczególne okna systemu mogą zawierać ograniczony zestaw ikon w stosunku do pokazanego (np. gdy brak możliwości wydruku, okno nie zawiera siatki z panelem itd.)

  Ważne ikony funkcyjne

  Za ikonami ogólnymi umieszczone są ikony pozwalające na obsługę najważniejszych funkcji okna lub używane najczęściej. Symbol ikony może występować samodzielnie (jak sumowanie na przykładzie), w połączeniu z opisem lub literowo (zwłaszcza, jeżeli symbol literowy był wykorzystywany w poprzedniej wersji interfejsu. Inne ikony funkcyjne (nie przypisane do kategorii ważnych lub często używanych) są zgrupowane w kolejnym elemencie – Funkcje specjalne.

   Funkcje specjalne

   Zawierają funkcjonalności mniej istotne lub rzadziej w danym oknie używane. Przycisk ten odciąża architekturę okna i ułatwia obsługę codzienną.

    Funkcje mogą zostać dla ergonomii pogrupowane w dodatkowe zespoły – jak na przykładzie ‘Funkcje analiz’.

     Przejdź do

     Komponent umożliwia przejście do innego okna systemu wykorzystując dane z aktualnie podświetlonego wiersza w siatce.

     W poprzedniej wersji interfejsu symbolem przejścia była niebieska strzałka. ‘Przejdź do’ może zawierać przejścia do wielu okien (zakończone jest wtedy trzykropkiem…) lub do jednego konkretnego okna. Ta ostatnia możliwość dostępna jest, gdy przejście jest bardzo często w oknie wykorzystywane – wywołanie przejścia jest wtedy szybsze dla użytkownika.

      Zaznaczanie

      Zastępuje poprzednie metody zaznaczania / odznaczania wielu wierszy w siatce. Możliwość zaznaczania za pomocą klawiatury i myszy CTRL + click pozostała bez zmian.

      W kolejności są to: zaznacz wszystkie, odznacz wszystkie, odwróć zaznaczenie bieżącego wiersza. Oprócz standardowych zaznaczeń niektóre okna pozwalają na zaznaczanie specjalne (np. wybrana lista, wybrany rejestr) lub odwrócenie całości zaznaczeń.

       Okres i dodatkowe filtry

       Wygląd i działanie elementów jest identyczne jak w poprzedniej wersji interfejsu.

       Pozwala na wybór okresu przetwarzania oraz dodatkowych filtrów, zawężających zakres wierszy w tabeli.

        Wygląd listwy sterującej, siatki i okien (schemat wyglądu)

        W punkcie menu System -> Ustawienia dla użytkownika można wybrać jeden z proponowanych schematów kolorystycznych. Po zmianie schematu należy ponownie uruchomić Veritum.

        Veritum to zestaw domyślny.

        Veritum Chroma zawiera kolory dobrane pod kątem zaburzeń rozpoznawania barw, zarówno dichromatyzm (protanopia, deuteranopia, tritanopia) jak i obniżenie percepcji nasilenia barw. Więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

        Veritum Jasny to propozycja dla użytkowników o zwiększonej wrażliwości na kolor lub posiadaczy monitorów o intensywnym kontraście. Zestaw ten jest stonowaną wersją zestawu domyślnego i na monitorach o mniejszej kontrastowości może z kolei wydawać się zbyt szary.

        Veritum Natura i Veritum Sweet to warianty oparte na kolorach odpowiednio zielonym i różowym.

         

        Dostosowanie schematu wyglądu listwy sterującej, siatki i okien do własnych potrzeb

        Użytkownicy mogą stworzyć własny schemat w programie VeriumSerwis punkcie Serwis -> Wygląd okien:

         W oknie schematu poniżej można skopiować wybrany schemat (przycisk ‘Utwórz na wzór’), nadać mu własną nazwę i dostosować według własnego uznania takie elementy jak m.in. kolory paneli i siatek, kolory obszarów podczas korekty czy też sposób cieniowania wiersza bieżącego, odstępy między wierszami i czcionkę. Dolna część ekranu wizualizuje jak wybrane elementy będą wyglądać w ramach schematu.

         Utworzony przez siebie schemat należy następnie wskazać w punkcie menu System -> Ustawienia dla użytkownika.

           

          Poprawa czytelności danych – inne

          Splittery, pozwalające na zmienianie wielkości siatki i panelu zostały zwiększone i wyraźnie zaznaczone, tak, by ułatwić ich przeciąganie.

          Odstęp TAK / NIE podczas dopisywania nowych danych został odpowiednio zwiększony, by ułatwić wybór właściwej opcji

          Wskazanie wiersza w siatce przyjmuje ikonę:

          strzałki – przy wskazaniu wybranego wiersza

          korekty (ołówek) – w wierszu aktualnie korygowanym

          strzałki wstawienia – w wierszu, w którym dopisywane są nowe dane

          Wskazanie okna na dole programu pozwala zorientować się w którym oknie są otwarte dane do korekty (przydatne podczas pracy na wielu oknach jednocześnie)

          Ikona korekty obok nazwy okna ‘Kraje’ oznacza, iż w oknie ‘Kraje’ jest otwarta i nie zakończona korekta lub dopisywanie. Czerwona ikona obok nazwy okna ‘Plan urlopów’ pozwala na szybkie zamknięcie. Aktywne okno (to w którym aktualnie użytkownik się znajduje) wskazane jest ciemniejszym odcieniem niebieskiego.

          Poprawa czytelności dla użytkowników z zaburzeniami rozpoznawania barw

          Większe i czytelniejsze ikony oraz lżejsza architektura poprawiają czytelność, lecz niezależnie od tego dużo informacji w Veritum przenoszone jest przez kolor. Gradacja menu, listwy sterującej i siatki czy wskazanie obszaru w trakcie korekty czy dopisywanie sygnalizowane są zmianą barwy. Może to rodzić istotne problemy dla użytkowników z zaburzeniami widzenia.

          Ocenia się, że 92% populacji ma tzw ‘normalne’ widzenie, oznacza to, iż prawie co 10 użytkownik boryka się w jakimś stopniu z interpretacją tego, co wyświetla Veritum. Zestaw Veritum Chroma przygotowany jest w sposób, który powinien wspomóc użytkownika z większością zdiagnozowanych uszkodzeń czopków oka, tzn:
          – dichromatyzm: protanopia (nierozpoznawanie barwy czerwonej)
          – dichromatyzm: deuteranopia (popularnie określany daltonizmem, nierozpoznawanie barwy zielonej)
          – dichromatyzm: tritanopia (nierozpoznawanie barwy niebieskiej)
          – trichromatyzm: obniżenie wrażliwości czopka, czyli w pewnym sensie słabsza warianty trzech powyższych
          – monochromatyzm: całkowita niezdolność rozpoznawania barw.

          Poniżej graficzna prezentacja odbioru Veritum Chroma w wybranych wariantach uszkodzeń. Bardzo wiele zaburzeń jest niezdiagnozowanych z powodu swojej słabości, ale mogą one przeszkadzać w pracy z systemem informatycznym. Użytkowników, którzy odczuwają dyskomfort podczas pracy zachęcamy do wypróbowania tego schematu, należy tez pamiętać, iż pewne zaburzenia mogą nasilać się z wiekiem.

          Standardowy wygląd Veritum Chroma

          Percepcja Veritum Chroma przy protanopii.

          Percepcja Veritum Chroma przy deuteranopii.

          Percepcja Veritum Chroma przy tritanopii.

          Wygląd przy całkowitej ślepocie barw (monochromatyzm).

          Poznaj nas bliżej