Do pobrania najnowsza wersja Veritum XL 2.5.6 porządkująca zmiany Polskiego Ładu ·

Zalecamy wszystkim klientom korzystającym z modułu Kadry i Płace do pobrania wersji Veritum XL 2.5.6. Aktualizacja stabilizuje całość zmian powstałych w oprogramowaniu na skutek wprowadzania Polskiego Ładu.

Poznaj nas bliżej