Veritum Komunikacja Miejska i Gminna

Konstruowanie zleceń dla rozkładu jazdy w oparciu o zbudowane lub zaimportowane z systemów zewnętrznych kursy.

Tabor

Zarządzanie taborem komunikacji miejskiej i gminnej

Rozkład Jazdy

Budowanie lub importowanie rozkładu jazdy

Dyspozytornia

Planowanie harmonogramu i realizacja bieżących zadań kierowców

Karty Drogowe

Zbiorcze generowanie kart drogowych dla grupy kierowców

Czas Pracy Kierowcy

Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowcy

Paliwo

Kompleksowe rozliczenie paliwa na pojazdy i kierowców

Harmonogram czasu pracy kierowców w przewozach pasażerskich

Harmonogram czasu pracy kierowców w dyspozytorni transportu miejskiego i podmiejskiego – składa się ze Zleceń i różnych grafików kierowców, pozwalających budować plany pracy kierowców oraz zarządzać pracą podczas wykonywania zadań.

W harmonogramie ewidencjonowane są zlecenia wykonywane w oparciu o kalendarz z rozkładu jazdy (powtarzalne) lub zlecenia okazyjne (jednorazowe ) np. wynajmy. Zlecenia (służby) zawierają dokładny opis trasy czyli pozycje z kursami i dodatkowymi czynnościami jak obsługa codzienna, dojazdy, postoje itd. W zleceniach można dopisać dodatkowe informacje związane z podziałami czy analizami np. kosztów.

Harmonogram czasu pracy kierowców możemy podzielić na dwie grupy: grafiki dedykowane dla Planisty oraz  grafiki dedykowane dla Dyspozytora. Pierwsze przeznaczone są do planowania długich okresów pracy, natomiast drugie służą do zarządzania wykonaniem planu pracy danego dnia.

Planista budując harmonogram czasu pracy kierowców, automatycznie lub ręcznie, ma przejrzysty widok na kierowców, ich dyspozycyjność, bieżącą kontrolę zgodności z ustawowymi przepisami oraz wytycznymi organizatorów przewozów.

Dyspozytorzy moją do dyspozycji innowacyjne narzędzia do zarządzania wyjazdami i obsługą realizacji zleceń wyjazdów. W grafikach Dyspozytora, Kierowców czy Dziennym są dostępne funkcje do obsługi awaryjnych sytuacji podczas realizacji kursów (awarie pojazdów lub braki dyspozycyjności kierowców).

Elementy harmonogramu czasu pracy kierowców

01 Kursy i zlecenia

Kartoteki kursów oraz zleceń stanowią podstawowe komponenty do budowy grafiku czasu pracy kierowców. Kursy zawierają informację:

– o czasie ich realizacji

– o ilości kilometrów na każdym z odcinków

– dokładną trasę

– kalendarz dni, w których są realizowane

Zlecenia (zadania dzienne, służby) – są przydzielane kierowcom na etapie planowania harmonogramu pracy. Mogą one być tworzone ręcznie w Veritum lub też być wynikiem dowolnego importu z systemu zewnętrznego. Służby mogą być powtarzalne, będą wówczas budowane z kursów i przejmą ich terminy realizacji. Można również budować zlecenia powtarzalne dla przewozów zamkniętych, a także jednorazowe zlecenia wynajmów. Zlecenia odznaczają się różnymi, służącymi do rozliczeń symbolami (miejsce powstawania kosztów, symbol usługi itd.), a dla celów planowania pracy kierowców – grupą grafiku.

Służby można edytować w dowolnym momencie. Jeśli podczas ręcznej modyfikacji dojdzie do naruszenia wymogów bądź przepisów to system dyspozytorni transportu miejskiego i podmiejskiego natychmiast poinformuje użytkownika stosownym komunikatem.

Zlecenia można uzupełnić o dodatkowe, definiowane indywidualnie informacje, pozwalające na specyficzne rozliczenia kosztów, wynagrodzeń kierowców lub zużycia paliwa.

Powyższe możliwości pozwalają na uzyskanie wartości dodanej nie tylko dla pracowników działu Transportu, ale również innych działów. Indywidualne opisy sprawiają, że podsystem Veritum Komunikacja Miejska i Gminna jest przystosowalny do adaptacji  różnych schematów organizacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach.

02 Planowanie harmonogramu czasu pracy kierowców

Podstawowym zadaniem Planisty jest zaplanowanie harmonogramu czasu pracy kierowców w kolejnych dniach miesiąca w ramach przypisanych okresów rozliczeniowych.

W dyspozytorni komunikacji miejskiej dostępne są następujące rodzaje grafików:

– grafik roboczy – służy do wstępnego definiowania typowych sposobów realizacji prac,

– grafik projektowy – dedykowany dla planisty dający możliwość przygotowania różnych wariantów planowania okresu rozliczeniowego (np. miesiąca, 3-miesięcy)

grafik główny (produkcyjny) – grafik przyjęty do realizacji w zadanym okresie (najczęściej miesiąca), modyfikowany w trakcie bieżącej realizacji; posiada dwa dodatkowe widoki (inna organizacja ekranu)

– grafik dyspozytora – wspomagający bieżącą dyspozycję dyspozytora w komunikacji miejskiej

– grafik dzienny – dla  firm komunikacji miejskiej, które muszą zarządzać dużą ilością danych i zmian w ciągu jednego dnia. Rozszerzone możliwości grafiku Dyspozytora.

Grafiki przetwarza się z ograniczeniem do jednej lub kilku na raz wybranych grup grafiku.

Kierowca na grafiku czasu pracy może mieć przypisaną jedną z kilku informacji:
– dzień wolny
– dzień nieobecności z tytułu urlopu lub choroby
– pracę zaplanowaną bez zdefiniowanych szczegółów
– pracę zaplanowaną
– zadania na podstawie zleceń
– zadania utworzone ręcznie
– brak zaplanowanej pracy
– brak możliwości do zaplanowania (np. brak umowy)

Informacje odnośnie dyspozycyjności kierowców generowane są na podstawie zapisów wprowadzanych przez dyspozytorów i planistów lub na podstawie danych z innych elementów systemu Veritum ERP jak na przykład ewidencja zatrudnienia w dziale kadrowo-płacowym.

Na podstawie zaplanowanego grafiku kierowców generowane są zestawy wydruków wspierających bieżącą pracę. Przykładami takich wydruków mogą być:
– grafik miesięczny (np. na tablicę)
– grafik „Duże Paski” – postać kieszonkowa dla kierowców
– harmonogram miesięczny do 50 km
– dyspozycja dobowa

Rodzaje wydruków harmonogramu pracy kierowców ustawiane są na potrzeby indywidualne dla naszych Klientów i mogą zawierać dodatkowe informacje.

Harmonogram czasu pracy kierowców umożliwia dokonywanie podziałów kierowców, pojazdów i zleceń wg własnych kryteriów. Stworzenie omawianych podziałów jak i określenie odpowiednich relacji pomiędzy kierowcami, zleceniami i pojazdami ma na celu wspomaganie planowania i jego automatyzację. W przypadku nagłych zmian, program będzie informował użytkownika o poprawności planowania wg ustalonych kryteriów podziału.

03 Dyspozytornia dobowa - dzienny plan pracy kierowcy

W dziennym planie pracy, prowadzonym w grafiku głównym na widoku dyspozytora, dokonuje się ostatecznych zmian takich jak korekta zadań i w konsekwencji wyemitowanie kart drogowych. Z tego poziomu przydziela się do zadań pojazdy zgodnie z założeniami  wprowadzonymi w kartotece. Przydział pojazdów można także zautomatyzować poprzez stosowanie stałych obsad.

Jednocześnie w całym systemie ERP prowadzona jest tabela rezerwacji pojazdów, pozwalająca uniknąć podwójnego przydziału lub też przydziału niesprawnego pojazdu. Tworzenie planu dziennego pracy kierowcy kończy się wyemitowaniem kompletu kart drogowych, a następnie ich wydrukowaniem.

Możliwe są również podmiany pojazdów i/lub kierowców, a także odnotowywanie awarii, co pozwala na szybką reakcję na stale zmieniającą się sytuację w przedsiębiorstwie transportowym.

04 Kontrola poprawności - zgodność z przepisami

W systemie dyspozytorni transportu miejskiego i podmiejskiego Veritum sprawuje kontrolę nad poprawnością planowania  oraz  zgodnością z rozporządzeniem 561/2006 oraz ustawą o czasie pracy kierowców.

Kontrole są realizowane na różnych etapach pracy: pierwsza kontrola jest realizowana podczas budowania zleceń przewozowych, kolejna podczas układania planów pracy kierowców, a następna podczas weryfikacji kart drogowych.

Kontrole realizowane w Veritum można  parametryzować.

harmonogram czasu pracy kierowców GRAFIK PRACY KIEROWCÓW okno system dyspozytorni transportu miejskiego i podmiejskiego

Harmonogram czasu pracy kierowcy na system Android

Mobilna aplikacja ma zapewniać każdemu kierowcy bieżący wgląd do własnego (aktualnego) planu pracy, poprawić przepływ informacji na między dyspozytorem, a kierowcą. Harmonogram pracy kierowcy na systemie Android charakteryzuje się czytelnym i intuicyjnym interfejsem w formie kalendarza z zaplanowanymi zadaniami kierowcy.

Harmonogram pracy kierowcy android - wybór zakresu dat

Rys. 1. Widok z wyborem zakresu dat do wyświetlenia harmonogramu czasu pracy kierowcy

Harmonogram pracy kierowcy android - widok kalendarz

Rys. 2. Widok harmonogramu czasu pracy kierowcy w zadanym zakresie dat.

Zmiany w planie pracy kierowca widzi zaraz po ich naniesieniu na grafik!

  Harmonogram pracy kierowcy android - lista zadań z uwagami

  Rys. 3. Widok listy zadań z personalizowanymi uwagami na dany dzień pracy kierowcy.

  Harmonogram pracy kierowcy android - lista pozycji w zadaniu

  Rys. 4. Widok przebiegu dnia pracy kierowcy opisany szczegółowo w pozycjach.

  Zobacz jakie problemy rozwiązuje Veritum!

  Przedsiębiorstwa transportu miejskiego w Polsce borykają się z kilkoma powtarzającymi się probleami. Zobacz jak z pomocą Veritum możesz je rozwiązać i umów sie z nami na darmową prezentację systemu dla Twojej firmy!