Veritum Komunikacja Miejska i Gminna

Konstruowanie zleceń dla rozkładu jazdy w oparciu o zbudowane lub zaimportowane z systemów zewnętrznych kursy.

Tabor

Zarządzanie taborem komunikacji miejskiej i gminnej

Rozkład Jazdy

Budowanie lub importowanie rozkładu jazdy

Dyspozytornia

Planowanie grafiku i realizacja bieżących zadań kierowców

Karty Drogowe

Zbiorcze generowanie kart drogowych dla grupy kierowców

Czas Pracy Kierowcy

Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowcy

Paliwo

Kompleksowe rozliczenie paliwa na pojazdy i kierowców

Generowanie i rozliczanie kart drogowych w transporcie miejskim i podmiejskim

W transporcie publicznym karty drogowe kierowcy są podstawowym dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania przez kierowcę. W systemie Veritum mogą być generowane pojedynczo dla każdego kierowcy z osobna lub można zautomatyzować ten proces i stosować zbiorcze generowanie kart drogowych dla całej, wybranej grupy kierowców na zadany dzień. Kierowca otrzymuje od dyspozytora wypełnioną kartę drogową, na którą nanosi ewentualne odstępstwa od planu wynikające z jej realizacji (np. awarie autobusu, podmiany). Oprócz zmian nanosi również ilość zatankowanych płynów eksploatacyjnych i stany liczników.

Tak wypełniona karta drogowa kierowcy wraca do dyspozytora, następnie jest weryfikowana w programie. Po zatwierdzeniu jest automatycznie rozliczona. Program Veritum dokonuje wymaganych operacji związanych ze zmianami naniesionymi przez kierowcę na karty drogowe, tj. opóźnieniami, podziałem karty drogowej, dopisze wskazane dojazdy i dokona w nowej karcie drogowej właściwej zmiany pojazdu i kierowcy. Kursy początku i końca awarii mogą zostać podzielone na część wykonaną i niewykonaną, a wszystkie niewykonane kursy zostać oznaczone jako stracone.

Uwaga! Ewidencjonowane są również kilometry stracone. Dane te można wykorzystać do własnych analiz i do rozliczeń ze zlecającym kursy organizatorem przewozów.

    Generowanie i rozliczanie kart drogowych w programie pozwala na zautomatyzowanie części procesów, jednocześnie zbierając wyniki do zasilenia m.in. działów kadrowych, płacowych, księgowych czy finansowych. Skracając dzięki temu ich pracę, przyspieszając rozliczenia. Do najważniejszych analiz możemy zaliczyć pełne rozliczenie i ewidencja czasu pracy kierowców, rozliczenie paliwa, statystyki transportowe czy rozliczenie rentowności linii i koszty pojazdów. Oprócz analiz związanych stricte z planowaniem i rozliczaniem przewozów, dostarczane są informację niezbędne do analizy BI, tworzenia strategii i podejmowania decyzji biznesowych.

    Zobacz co zyskasz z planowaniem grafiku kierowców w Veritum!

    • Czy masz do zaplanowania 20, 50, czy 100 pojazdów na wczoraj?
    • Czy zbyt wiele wyjątków i podmian pojazdów sprawia, że musisz planować ręcznie?
    • Czy aktualny program nierównomiernie rozlokowuje służby i rozdziela pracę kierowcom?