W nowej wersji Veritum 2.5.0 udostępniliśmy konfigurator siatek, pozwalający na zmiany szerokości i kolejności kolumn w oknach oraz zmiany w podsystemach m.in. zupełnie nowy mechanizm korekt list płac w Kadrach i Płacach, rozszerzyliśmy informacje dostępne w rozliczeniu paliwa w Transporcie oraz rozwinelismy funkcjonalności w zakresie ewidencji i rejestru faktur zakupu w Finansach i Księgowości. Ponadto usprawnienia pojawiają się w modułach Sprzedaż (w umowach fakturowanych okresowo i w obsłudze storna sprzedaży) oraz w module Środki Trwałe. ·

Reasumując, poniższy wykaz zawiera podsumowanie zmian, więcej informacji uzyskać można w Panelu Aktualności lub na naszej stronie internetowej w postach dedykowanych dla poszczególnych podsystemów.

Konfigurator siatek

Umożliwiono konfigurację dowolnej siatki w systemie Veritum. Konfiguracji podlegają szerokości, kolejność oraz
widoczność poszczególnych kolumn, dodatkowo można definiować zestawy ustawień dla pojedynczych siatek. Zmiany zapamiętywane są dla zalogowanego użytkownika, natomiast administratorzy mają możliwość zresetowania ustawień dla użytkownika we wszystkich używanych przez niego oknach.

Zmiany dotyczące nowego sposobu konfigurowania wyglądu okien omówione zostaną szczegółowo w osobnym poście Konfigurator siatek w Veritum w Panelu Aktualności oraz na stronie internetowej.

Finanse i Księgowość

W VeritumXL wersji 2.5.0 prócz kilku drobnych udogodnień wprowadzony został automatyczny podgląd plików PDF. Rozszerzając możliwości księgowania i analizy danych o dodatkowe analityki, rozbudowaliśmy działanie systemu w takich elementach jak Import/eksport  PK. Dostosowując system do zmian po stronie prawodawcy zmodyfikowaliśmy zarówno CIT/WZ, jak i rejestry sprzedaży, uwzględniając wymogi JPK. Owe funkcje dołożono w Banku walutowym oraz eksportach i importach poleceń księgowania w standardach csv i xml (System-1).

Kadry i Płace

W tej wersji Veritum XL udostępniamy zupełnie nowy KREATOR KOREKTY LIST PŁAC ze znacznie rozbudowanymi możliwościami. Kreator prowadzi intuicyjnie przez proces, pozwalając na korekty wynagrodzeń wg wpisanych wartości lub algorytmów, korekty składek ZUS oraz PPK pracownika i zakładu. Ponadto usprawniliśmy kontrole w generowaniu uprawnień urlopowych, przy podziale list zasadniczych oraz w kreatorach. 

Sprzedaż

Podsystem Sprzedaż usprawniono o obsługę umów fakturowanych okresowo oraz obsługę storna sprzedaży. Pojawia się szereg nowych parametrów instalacyjnych przy obsłudze sprzedaży gotówkowej, zwrotach towaru oraz związanych z opisem sposobu zapłaty. Następnie ze względu na JPK dołożono nowy rodzaj faktury dla VAT. W wersji 2.5.0 nawiązano współpracę z systemem Batech odnośnie importu danych ze stacji diagnostycznych.

Transport

Nowe funkcje VeritumXL wersji 2.5.0 objęły również Transport. Przede wszystkim umożliwiono podział zadania (bez wystawionej karty drogowej), które było przypisane do kierowcy – poprzez operację na zakładce zlecenia. Ponadto w rozliczeniu paliwa na pojazd, wyliczana informacja o średnim zużyciu rzeczywistym na 100 km jest wyświetlana w zakładce Szczegóły.

  

Środki Trwałe

Środki Trwałe w VeritumXL w wersji 2.5.0 rozszerzone zostały o obsługę wartości ujawnionych. Jak również rozszerzenie informacji dodatkowych w wyposażeniu oraz automatyczny podgląd PDF dla operacji na środkach trwałych, kartotece i ewidencji. 

Pozostałe usprawnienia

W listach przewozowych dodano nowe pole (czy blokada dopisywania), możliwa jest obsługa w oknie wraz z uwzględnieniem uprawnień, blokowanie dopisywania nowych dokumentów (magazynów i zleceń) przy zaznaczonym checkboxie.

Następnie w helpach /where A.CzyBlokadaDopisywania <> 'T’/ dodano ograniczenie w oknach: dokument magazynowy, korekta sprzedaży, zamówienie do sprzedaży, zamówienie Q6 oraz zlecenie usługowe  

Poznaj nas bliżej