W związku z rosnącym zapotrzebowaniem cały czas rozwijamy funkcjonalność w zakresie ewidencji i rejestrów faktur zakupu. W VeritumXL wersji 2.5.0 prócz kilku drobnych udogodnień wprowadzony został automatyczny podgląd plików PDF. Wprowadzając możliwości księgowania i analizy danych o dodatkowe analityki, rozbudowaliśmy działanie systemu z tym związane w takich elementach jak Import/eksport  PK. Dostosowując system do zmian po stronie prawodawcy zmodyfikowaliśmy zarówno CIT/WZ, jak i rejestry sprzedaży, uwzględniając wymogi JPK. ·

Finanse i Księgowość

Bank walutowy – korekty

– obsługi przelicznika <>1,
– przepisywania BO z poprzedniego roku
– zamykanie miesiąca BO

Import/export PK

Import/export PK w standardzie csv i xml/System-1:

– uwzględnienie nowych analityk z kartotek
– dekrety do korekty – obsługa nowych analityk z kartotek

Ewidencja faktur, Rejestry zakupu

Dodano przycisk „automatyczny podgląd PDF”. Po zaznaczeniu – w prawej części ekranu pojawia się panel, w którym wyświetlają się zawartości plików z fakturami dla poszczególnych pozycji w rejestrach

CIT/WZ – załącznik do CIT-8

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających / zwiększających podstawę opodatkowania, wynikających z transakcji handlowych.

Dodano przycisk „Dopisz” dopisujący wierzytelności i zobowiązania spełniające odpowiednie warunki i dopisane wcześniej w oknach „Koszty i przychody a złe długi” – Korekty kosztów, Korekta przychodów.

 Po szczegółowe informacje odsyłam do artykułu CIT/WZ, wsteczne rozliczenie straty podatkowej oraz przelewy na rachunek z białej listy – zmiany podatkowe

Rejestry sprzedaży

Ze względu na wymagania JPK dodano do rejestrów sprzedaży nowy rodzaj faktury dla VAT:
D – sprzedaż: dokument wewnętrzny

Dla rodzaju S będzie
S – sprzedaż: faktura/paragon
a dla D
D – sprzedaż: dokument wewnętrzny

Jest to sprzedaż, w której nabywca nie otrzymuje faktury, np. wynajem lokalu dla osoby fizycznej. W JPK taka sprzedaż będzie wykazana jako dokument wewnętrzny – w polu typ dokumentu WEW.

Poznaj nas bliżej