Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że od 1 listopada 2020 roku zmieniamy lokalizację naszej siedziby w Poznaniu. Przyszłość naszych usług zależy w dużej mierze od otoczenia technologicznego i w naszej dotychczasowej siedzibie doszliśmy do granicy pewnych możliwości. Decyzję o przeprowadzce dyktuje nam zatem przede wszystkim chęć zwiększenia tempa naszego rozwoju i wypełniania naszej misji, którą jest pomaganie Wam z kolei w rozwijaniu Waszych przedsiębiorstw. Jesteśmy przekonani, że nowa lokalizacja pozwoli podnieść jeszcze bardziej standard obsługi i dostarczyć kolejne rozwiązania upraszczające Państwa pracę.


Nowa lokalizacja mieści się na ulicy 
Św. Michała 100, 61-005 Poznań

Zmianie ulegnie również numer telefonu kontaktowego na: 61 10 25 240.

Joanna Weitzel
Prezes Zarządu
System-1 Spółka z o.o.