Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia w Veritum

Funkcjonalność związana z zerowym PIT-em dla osób poniżej 26 roku życia, które złożyły odpowiednie oświadczenie, udostępniona jest w wersji VeritumXL 2.3.3 emisja 2 z dnia 22.07.2019 dostępna na stronie www.veritum.pl.

Z uwagi na krótki okres wejścia ustawy w życie oraz wymagalność zmian od miesiąca podatkowego 08.2019r. zalecana jest instalacja w/w wersji systemu dla obliczeń list płac z datą płatności po 31.07.2019r.

W module KP w oknie Lista osób, po włączeniu kartoteki płacowej, dla osób składających oświadczenie, trzeba zaznaczyć pole „Zerowy PIT dla młodych do ukończenia 26 roku życia”.

Informacje podatkowe

Prezydent podpisał 24.07.2019 ustawę wprowadzającą zerową stawkę PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia. Będzie ona obowiązywała od 1 sierpnia 2019. Z ulgi mogą skorzystać osoby zatrudnione na etacie i umowie zleceniu. Nie obejmuje ona młodych przedsiębiorców na działalności gospodarczej. Z podatku nie są też zwolnione osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenia rehabilitacyjne.

PIT zero dla młodych ma ograniczenia kwotowe: roczny limit to 85 528 zł. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 roku – limit wynosi 35 636,67 zł (za pięć miesięcy od 1 sierpnia – 5/12 x 85 528 zł = 35 636,67 zł).

Zarobki powyżej tych limitów będą opodatkowane na ogólnych zasadach – z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.


Gdy nie zostanie złożone oświadczenie, w 2019 roku zaliczki na podatek będą pobierane. Jednak wtedy podatnicy zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/finanse/zerowy-pit-dla-mlodych-juz-od-sierpnia-2019-r