Joanna Weitzel została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu System-1 Sp. z o.o., informatycznej spółki tworzącej i wdrażającej aplikacje biznesowe. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora generalnego.


Podjęła już Pani jakieś decyzje jako nowy prezes?

Tak i to bardzo dużo 🙂 Moja praca toczy się nadal, wciąż podejmuję decyzje operacyjne – tak wcześniej jak i teraz, zmienił się może trochę kontekst podejmowania decyzji i oczywiście doszło większe poczucie odpowiedzialności.

No właśnie, nie obawia się Pani nowych obowiązków i obciążeń?

W tym roku minęło okrągłe 20 lat mojej pracy w System-1, w tym czasie przeszłam w firmie przez większość szczebli pracowniczych. Wiem, z jakim zakresem działań będę miała do czynienia i -parafrazując znany cytat – drogę w życiu wyznacza się po prostu idąc nią, nowe stanowisko jest zatem dla mnie kolejnym krokiem na ścieżce, a nie skokiem w nieznane.

A w jakim kierunku prowadzi ta droga, to znaczy jaką wizję proponuje Pani spółce System-1?

Dokonujemy w tej chwili przeglądu obszarów biznesowych, potrzeb rynku i tego, gdzie chcemy na nim być za jakiś czas. Wizja firmy, którą jest wyprzedzanie konkurencji w branży IT, pozostaje jak najbardziej aktualna, musimy natomiast stale od nowa rozważać, które produkty mogą wnieść coś więcej do naszego biznesu, które obszary można redefiniować by aktywniej wspierać Klientów i na czym budować przyszłość. Mamy jednocześnie dużą bazę aktualnych Klientów, przede wszystkim w branży przewozów osobowych, których musimy na bieżąco słuchać i wspomagać, część naszych zasobów przeznaczymy zatem na rozwój i ulepszanie bieżących funkcji systemu Veritum i zapewnienie pełnej zgodności ze zmianami prawnymi i wymogami ekonomicznymi.

Na jakim polu działań jest najwięcej do zrobienia? Jakie są perspektywy rozwoju i czy konkurencja Wam na to pozwoli?

W bieżącym roku kończymy migracje Klientów na wersję Veritum XL, był to okres wytężonej pracy zarówno dla nas jak i dla nich. Bardzo nas cieszy, że praktycznie wszyscy nasi Klienci zaufali nam i kontynuują z nami współpracę na nowej platformie systemowej. Możemy zatem skierować więcej sił w kierunkach przyszłościowych. Rynek usług informatycznych i nasza spółka są jednakże w takiej sytuacji, że nie można pozwolić sobie na zupełnie nowe otwarcie. Cały czas narasta konkurencja, jest presja na marże, nawet największe firmy informatyczne jak Asseco i Comarch starają się zdywersyfikować przychody i szukają biznesu za granicą. Nasza największa grupa Klientów z branży TSL odczuwa skutki zmieniającej się sytuacji politycznej w Europie, czyli zamknięcia rynku rosyjskiego i ochrony własnych przewoźników przez kraje UE. Naszą szansą jest aktywne włączenie się w trendy tzw. czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0), czyli przestawienie sposobu myślenia, że system informatyczny jest elementem łańcucha w biznesie, zamiast tego ma być rozbudowanym procesem zarządzania i kontroli. Postęp techniczny w telekomunikacji i szeroko pojętej cyfryzacji jest ogromny, jeszcze niedawno środkiem komunikacji był telefon i e-mail, teraz – dzięki Internetowi i dedykowanym aplikacjom – można automatyzować coraz więcej funkcji spełnianych przez człowieka, co prowadzi do zwiększenia efektywności i oszczędności. Ponieważ jesteśmy firmą niezależną od zewnętrznych producentów czy właścicieli i mamy codzienny kontakt z naszymi Klientami, widzimy na czym im najbardziej zależy i możemy szybciej niż inni reagować na zmiany. Na rynku usług informatycznych jest wiele do zrobienia w branżach i dziedzinach mniej interesujących dla potentatów usług IT, widzimy obszary bardzo słabo zagospodarowane przez systemy informatyczne – obsługiwane nie w trybie natychmiastowym, niezintegrowane z resztą systemów w firmach i prowadzone praktycznie ‘ręcznie’ w arkuszach kalkulacyjnych.

To konkretniej – o jakich kierunkach rozwoju możemy zatem mówić?

Nawiązując do wypowiedzi o ogólnym trendzie rozwoju branży – cały czas rozwijamy i poszerzamy zakres oferowanego Veritum MB (czyli obsługi z urządzeń mobilnych). Obok już oferowanych w ramach typowego ERP (takich jak np. inwentura, zagadnienia z gospodarki materiałowej), udostępniamy elementy weryfikacji kart drogowych i komunikacji z kierowcą. Pracujemy również nad wprowadzeniem urządzeń mobilnych w obszary, objęte w tej chwili przez ‘konserwatywne’ systemy, np. sprzedaż biletów. Wydaje się być to nieuchronnym kierunkiem rozwoju, rynek wcześniej czy później wymusi pewne zmiany i chcemy wyprzedzić wszystkich tych konkurentów, którzy myślą kategoriami utrzymania status quo i maksymalizacji bieżących profitów. Z kolei w zakresie myślenia strategicznego, czyli obszarów które wydają nam się przyszłościowe i które będziemy zdecydowanie rozwijać, wymienić można komunikację miejską, zarówno w zakresie usług oferowanych przez naszych dotychczasowych Klientów jak i oferty skierowanej do zupełnie nowych podmiotów.

W jaki sposób chcecie to zrobić, skoro rynek jest już w dużym stopniu ‘podzielony’ a konkurencja – jak Pani sama mówiła – cały czas narasta?

Ponieważ nie ma na rynku tak dobrych rozwiązań jak nasze 🙂 Popatrzmy na branżę TSL – wielu managerom wystarcza samo posiadanie telematyki na pojazdach, by czuć się nowoczesnymi i spełniającymi wymogi czasu. Tymczasem w firmach jest wiele obszarów, którymi można zarządzić efektywniej i szybciej. Nie wystarczy samo odczytanie danych, należy pójść krok dalej i zastanowić się, co z tych danych wynika: jak mogę sprawniej wyznaczyć trasę dla kierowcy i mu to zakomunikować? jak szybko skontrolować wykonywaną pracę i reagować natychmiast a nie w trybie miesięcznego odczytu danych? dlaczego potrzebuję tylu pracowników do sporządzenia planu pracy i grafiku w ciągu kilku godzin, czy nie mogę tego zrobić krócej? Te wszystkie aspekty umiemy u naszych Klientów zanalizować i zaoferować adekwatne i interesujące rozwiązania. Nasze działania skoncentrujemy zatem w najbliższym okresie na dotarciu i uświadomieniu przedsiębiorców, jak wiele unikatowych korzyści mamy im do zaoferowania.

Jakie zmiany w Veritum planowane są w przyszłości?

Nasi prawodawcy nie ustają w dostarczaniu kłopotów przedsiębiorcom, mówię tu zarówno o krajowych jak i zagranicznych wymogach. Rząd wprowadza kolejne zmiany uszczelniające system podatkowy, wyzwaniem będzie dostarczanie e-paragonu, kolejne grupy podatników objęte zostaną obowiązkiem prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK, powstaje projekt utworzenia centralnego repozytorium kas fiskalnych. W zakresie prawa pracy i płacy planowane są zmiany w zakresie nowelizacji ustawy Kodeks pracy, przede wszystkim w urlopach wypoczynkowych, nastąpi też likwidacja górnego limitu składek ZUS oraz zmiany w zasadach udzielania ulg we wpłatach PFRON. W branży TSL pojawi się z kolei nowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, mający wpływ na reputację przedsiębiorcy, są planowane zmiany w funkcjonowaniu stacji kontroli pojazdów. Wszystkie te zmiany obserwujemy i oczywiście implementujemy w systemie Veritum. Międzynarodowe otoczenie gospodarcze też wywiera istotny wpływ na działalność polskich firm: postępuje kategoryzacja naruszeń przepisów unijnych, są zmiany w stawkach minimalnych dla kierowców (MiLoG i Loi Macron) z dodatkowymi wymogami rejestracji, z wizją wprowadzenia podobnych obostrzeń przez Hiszpanię, Holandię i Włochy.

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w pracy.