Testujemy wersję VeritumXL 3.1.1 zawierającą m.in. zmianę obsługi powiadomień w komunikatorze, dodanie pism powiązanych w obiegach dokumentów, rozbudowaną kontrolę poprawności w GM. Nowa wersja będzie dostępna do pobrania w pierwszej połowie lipca. 

Przedstawiamy czego zmiany w VeritumXL 3.1.1 będą dotyczyły:

Obieg Dokumentów

Pisma przychodzące i wychodzące

Została dodana nowa zakładka „Pisma powiązane”, na której jest możliwość podpinania dowolnych pism (zarówno przychodzących jak i wychodzących). Automatycznie do pism powiązanych będzie dopisane pismo stworzone z zakładki Obieg, przyciskiem Twórz odpowiedź.
Kasowanie powiązań wymaga dodatkowego uprawnienia dla użytkownika CRM -> Pisma -> Możliwość usuwania pism powiązanych.

Komunikator

Powiadomienia

Zmieniono obsługę powiadomień komunikatora o nowych wiadomościach, na system powiadomień Windows. Możliwe przywrócenie dotychczasowej obsługi w oknie System->Ustawienia dla użytkownika lub przez administratora.

Panel informacyjny

Powiadomienia

Informacja o liczbie przelewów stałych do wykonania w bieżącym dniu lub zaległych, dla których nie utworzono przelewu.

Gospodarka Magazynowa

Kontrola poprawności

Rozbudowano kontrolę poprawności. Kontrolowana jest spójność partii przychodu w zakresie dokumentów MM oraz dokumentów korygujących. Wprowadzono również stosowne zabezpieczenia w systemie, aby operacyjnie nie dopuścić do utraty spójności partii przychody w tych dwóch grupach dokumentów.

Transport

Grafik pracy kierowców

– w zakładce pojazdy umożliwiono dopisanie Zgłoszenia serwisowego dla wybranego pojazdu i daty.
Opcja wyłączana w ustawieniach dla grafiku, zakładka pojazdy

– dodano możliwość wyświetlenia kolumny sumującej zawierającej liczbę nadgodzin w roku

– w parametrach sterujących, umożliwiono włączenie parametru Kontroli czasu pracy: „Czy kontrolować dobę pracowniczą”. Skutkuje to sprawdzeniem na grafiku oraz w kontroli naruszeń, czy praca kolejnego dnia, nie zaczyna się wcześniej, niż zaczęła się poprzedniego dnia.

Karty drogowe

– w kartotece linii, umożliwiono zdefiniowanie podziału procentowego kilometrów lub godzin dla każdej z norm paliwa przypisanych do pojazdu

– w opcjach kart drogowych w zakładce realizacja, umożliwiono wskazanie pól (czas jazdy, postoju, załadunku, rozładunku), które będą brane pod uwagę w trakcie wyliczania stanu licznika motogodzin

– na liście kart drogowych umożliwiono włączenie licznika wyjazdu i powrotu motogodzin.

Kartoteka pojazdów

W zmianach pojazdu dodano pole do wpisania osoby odpowiedzialnej. Można włączyć to pole również na liście pojazdów. Na liście pojazdów umożliwiono zbiorczą zmianę parametru Lokalizacja, Osoba odpowiedzialna.

Kadry i Płace

Fundusz Socjalny

Możliwość przypisania składnika socjalnego do wybranej listy płac. Jeśli nie będzie przypisanej listy, rozliczenie na pierwszej pozwalającej rozliczać socjalne. Help ograniczony do list, które mają oznaczone zlecenie rozliczania socjalnego.

ZUS ZSWA

Umożliwiono przejście z Zgłoszeń ZUS ZSWA do okna nieobecności pracownika.

Finanse i Księgowość

Rejestry zakupu

Sposoby płatności – dla jednej faktury zakupu można określić wiele sposobów płatności. Nowa zakładka, na której można podać sposoby zapłaty, kwoty i terminy płatności dla poszczególnych sposobów płatności.

Sprzedaż

Stacja paliw PC, PCS

W opisie stacji paliw dla sterowania PCS oraz PC, dodano dwa nowe parametry do obsługi rabatów na towary i usługi. Pozwalają na stosowanie rabatów procentowych i kwotowych do ceny sprzedaży (wymagane wcześniejsze włączenie obsługi rabatów w parametrach podsystemu SP).

Nowe parametry:
– prowadzona obsługa rabatów (towary i usługi) – włącza rabaty na towary i usługi zgodnie z ustawieniem w parametrach SP
– dozwolona edycja rabatu – przy włączonej obsłudze rabatów na towary i usługi, pozwala obsłudze na edycję tych wartości.

Dotychczasowy parametr:
– prowadzona obsługa rabatów (do ceny paliwa) – obsługuje wyłącznie rabaty na paliwa obsługiwane na zakładce „Rabaty na paliwa”.

Terminale płatnicze

Do obsługiwanych w systemie terminali płatniczych dołączyły urządzenia dostarczane przez firmę Elavon.

Postacie faktur

 – dodanie pola nieaktywne na nieużywane postacie faktur
– obsługa help dla postaci faktur – nie są podpowiadane nieaktywne.

Usługi

Zlecenia usługowe

– możliwość włączenia na liście zleceń kolumny z numerem VIN

– do grup zleceń usługowych został dodany nowy parametr „Dostępne fakturowanie” (domyślnie oznaczony na TAK). Umożliwia wyłączenie dla wybranych grup możliwości fakturowania.

Produkcja

Akordowe karty pracy

Dodano możliwość realizacji akordowych kart pracy w tym samym dniu z różnymi współczynnikami wielomaszynowości (ten sam pracownik w jednym dniu może mieć wiele zapisów różniących się wartością WM).