Jeszcze w „starym roku” publikujemy najnowszą wersję VeritumXL 3.0.1. ·

Sprzedaż

Dodanie wyświetlania marż i rabatów dla asortymentu, nowa kontrola wprowadzanych cen.

 

Kadry i Płace

W przypadku zwolnienia pracownika z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu system zwraca komunikat o konieczności weryfikacji KUP na bieżącej liście płac w celu zastosowania kosztów podstawowych.

Wprowadzenie do kartoteki podatkowej nowych opisów dotyczących okresu zastosowania zwolnień przedmiotowych dla PIT.

Korekta naliczeń na listach płac pod kątem zastosowania zwolnień przedmiotowych.

 

Publikacja wersji do rozliczeń podatkowych.

W najbliższych dniach planujemy także emisje VeritumXL 3.0.2, w której udostępnione zostaną nowe formularze deklaracji podatkowych za rok 2022 zgodnie z obowiązującą strukturą e-deklaracji.

Zastosowany został nowy silnik generowania danych rozliczeniowych i opiera się na aktywnych formularzach PDF ze strony Ministerstwa Finansów, co w znaczny sposób ograniczy różnice pomiędzy wydrukiem formularza a danymi przekazywanymi do Urzędów Skarbowych za pomocą e-deklaracji.

 

Poznaj nas bliżej