Import z wpłatomatów do dokumentów księgowych, to ważna nowość w wersji 2.5.1. Ponadto zmiany będą dotyczyły obsługi siatek z danymi, kontroli zamykania listów przewozowych oraz nowego parametru w automatycznym planowaniu grafiku pracy kierowców. ·

 

Obsługa siatek z danymi

W operacjach na siatce umożliwione będzie sumowanie wybranych kolumn stosując jedną z kilku funkcji obliczeniowych.

 

Listy przewozowe

Podczas zamykania listu przewozowego będą mogły być włączone kontrole poprawności przygotowania do wydania czy wysyłki.

 

Finanse i Księgowość

Najwięcej zmian dokona się w księgowości. Mianowicie będą one dotyczyły informacji uszczegóławiających w sprawozdawczości, przelewów elektronicznych, importu i eksportu sprzedaży, rozrachunków z kontrahentami i pracownikami oraz otwarcia nowego roku. Nowością, na którą należy zwrócić uwagę będzie import z wpłatomatów do dokumentu księgowego (niedługo opublikujemy artykuł specjalny na ten temat).

 

Sprzedaż

Rozszerzony zostanie opis parametrów instalacyjnych drukarki fiskalnej o numer unikatowy (wartość opcjonalna).

 

Transport

Dojdzie nowy parametr do automatycznego budowania grafiku kierowców związany z przekroczeniami nominału czasu pracy.

Poznaj nas bliżej