Nowa wersja VeritumXL jest już dostępna do pobrania. Zmiany dotyczą podsystemów: Finanse i Księgowość, Gospodarka Magazynowa, Kadry i Płace, Sprzedaż, Transport i Usługi. Zobacz listę zmian poniżej. W Strefie Klienta znajduje się nowa wersja Veritum XL już do pobrania!

Finanse i Księgowość

 • Rejestry zakupu
  – Wyświetlanie w siatce daty przelewu
  – Obsługa nowego pola Dokument Celny dla importu – numer przekazywany do JPK-VAT7
  – W  oknie dane instalacyjne rejestrów zakupu – zakładka „Wykaz rejestrów” dodano nowe kolumny: domyślna stawka VAT oraz domyślny % w koszty.

  Wprowadzone wartości są podpowiadane w trakcie wprowadzania danych do rejestru zakupu. Domyślna stawka VAT przypisana do rejestru zakupu jest nadrzędna w stosunku do domyślnej stawki VAT przypisanej do wszystkich rejestrów zakupu (domyślne stawki do rejestrów w danych instalacyjnych  dla VAT).

 • Plik JPK

  – JPK-FA – dodano okres do danych dodatkowy dla pliku JPK-FA (wcześniej pobierany z daty tworzenia JPK)
  – JPK-VAT – wyświetlanie kluczy, blokowanie przycisków przejścia do faktur, gdy dane nie pozwalają na przejście do konkretnej faktury, np. paragony zbiorczo
  – Dodatkowe korekty danych dodatkowych dla deklaracji VAT
  – JPK_VAT1 – 2 warianty przedstawiania korekt z tytułu proporcji i prewspółczynnika: zbiorczo lub pozycjami

 • KPiR

  Import faktur sprzedaży z uwzględnieniem nowych rodzajów faktur dla VAT dla importów, czyli fakturami, zbiorczo za dni oraz zbiorczo za miesiąc.

 • CIT
  – CIT-8 wersja 29
  – CIT-8/0  wersja 16
  – CIT-BR   wersja   7
  – CIT-WW wersja 2
  Wydruk danych do CIT-8. Należy zaimportować  wiersze w/w sprawozdań: za rok 2020. Załącznik CIT/WZ nie posiada zdefiniowanych wierszy. Dane do niego należy wprowadzić na zakładce: „Załączniki do CIT-8”  – „CIT/WZ”. Zakładka dostępna po wybraniu sprawozdania CIT-8 (Sprawozdawczość).

Gospodarka Magazynowa

 • Podział indeksów

  Udostępniono funkcjonalność pozwalającą na uszczegółowienie podziału indeksów według grup asortymentowych. Podział ma charakter hierarchiczny. Uzyskujemy dwa dodatkowe poziomy klasyfikacji, które można zdefiniować według potrzeb. Dodatkowo klasyfikację tą można poszerzyć o marki i modele pojazdów. Narzędzie powinno wspomóc proces wyszukiwania części i towarów poprzez przyspieszenie procesu oraz ograniczenie ewentualnych pomyłek/błędnych decyzji. Struktura Kategorii jest dostępna na liście indeksów oraz helpie indeksów. Włączenie funkcjonalności odbywa się w parametrach instalacyjnych GM i tam też można zdefiniować własną strukturę.

Kadry i Płace

 • PIT-8AR

  Udostępniono obsługę PIT-8AR. Zakres funkcjonalności jest analogiczny do PIT-4.

 • Rodzaje umów o pracę

  W ramach podziału dodatkowego rodzajów umów o pracę dla rodzaju 138 wprowadzono dodatkowy znacznik: „Czy umowa o dzieło”. Pozwoli to na rozróżnienie w zakresie umowy 138 umowy zlecenia od umowy o dzieło.

 • PIT-11

  Udostępniono nowa funkcjonalność umożliwiającą emisję osobowych formularzy podatkowych PIT-11 w wersji elektronicznej na adres e-mail pracownika / osoby. Emisję należy zdefiniować w rejestrze ePlików. Ikona jest dostępna na liście osób po uruchomieniu emisji zbiorczej przy zaznaczonym w ustawieniach rozliczeniu podatku.

Sprzedaż

 • Sprzedaż detaliczna paliw (PCS)

  Dodanie obsługi rabatu płatnika, przy aktywnej opcji „rabat płatnika nadrzędny nad rabatem kontrahenta” 

 • Obsługa terminala kart płatniczych w sprzedaży – nowa funkcjonalność

  – sprzedawca (sprzedaż detaliczna) – stanowiska wg opisu punktu sprzedaży
  – sprzedaż stacji paliw – stanowiska wg opisu stacji paliw
  – sprzedaż (okno podstawowe) – dla stanowisk posiadających plik *.ini z opisem

  Po włączeniu obsługi, do terminala przekazywana jest automatycznie kwota do zapłaty kartą płatniczą. Sprzedaż jest zatwierdzana poprzez akceptację płatności, a dane transakcji płatniczej są zapisywane w bazie danych (w tabeli SprzedazSposobyZaplaty). Do obsługi terminali kart płatniczych niezbędna jest licencja SP14. W menu „SP-System” dostępne jest wówczas okno instalacyjne „Ustawienia terminala kart płatniczych” – analogicznie jak dla drukarki fiskalnej tworzy plik ini dla danego stanowiska (nazwa pliku zawiera nazwę komputera) – np. TerminalPlat_NazwaKomputera.ini.

  W opisie punktów sprzedaży detalicznej oraz w opisie stacji paliw są wówczas dostępne do włączenia opcje „obsługa terminala kart płatniczych”.

  Obecne rozwiązanie dedykowane jest wyłącznie do terminali FirstData (Polcard) – testowane i certyfikowane na terminalu Ingenico Desk3200 z pinpadem IPP310. Zalecamy podłączenie terminala kablem Ethernet
  z dynamicznym IP z lokalnego DHCP (sugerujemy w serwerze DHCP przydzielić terminalowi stały adres – ustawiony na MAC terminala). Wymagana jest odpowiednia konfiguracja terminala po stronie jego dostawcy – może być wymagane podanie:
  – NIP
  – IP zewnętrznego na urządzeniu wejściowym do firmy (routerze)
  – wolny i dostępny port 8282.

  UWAGA:
  Nasz system VeritumXL został umieszczony na liście certyfikowanych rozwiązań – dotyczy FirstData.
  Klienci zamierzający wdrożyć u siebie nowe rozwiązanie, powinni kontaktować się w tej sprawie ze swoimi opiekunami handlowymi w FDP, którzy dopełnią koniecznych formalności oraz umówią serwisanta celem podłączenia terminala.

Transport

 • Karty drogowe

  W opcjach karty drogowej na zakładce identyfikacja, doszła możliwość włączenia kontroli związanych
  z kierowcą i pojazdem. Można kontrolować ważność prawa jazdy, badania lekarskie, psychologiczne, badania rejestracyjne, techniczne, ważność legalizacji tachografu czy aktualność polisy OC. Kontrole realizowane na poszczególnych kartach drogowych.

 • Rozkład jazdy – linie

  Umożliwiono podział linii na kontrakty oraz ustalenie ich procentowego udziału. Funkcjonalność dostępna
  w ramach licencji VFTRKONTR.

 • Karta drogowa

  Dodano przycisk W, wykonujący zdefiniowane operacje własne z poziomu pojedynczej karty drogowej. Powtórzona funkcjonalność z listy kart.

 • Dyspozytornia osobowa

  Udostępniono okno Kontrola naruszeń. Umożliwia przeprowadzenie kontroli czasu pracy oraz jazdy na danych
  o wykonaniu kart drogowych, czasu pracy oraz planowanych grafikowych. W przypadku wykrycia błędu dane są kopiowanie do osobnych tabel i pamiętane w celach dalszej analizy. Zapamiętywany jest stan na moment wykonania analizy.

Usługi

 • Wartość usług do wartości zleceń

  Dodano nowy parametr instalacyjny „możliwość wyłączania sumowania wartości usług do wartości zlecenia”. Włączenie opcji umożliwia zaznaczanie usług w specyfikacji zleceń usługowych i ofert (analogicznie jak towarów), by ich wartości nie były sumowane do wartości całego dokumentu. Utworzona ze zlecenia faktura nie posiada w specyfikacji pozycji towarów i usług, które mają zaznaczony wyróżnik.

 

Poznaj nas bliżej