Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją VeritumXL. Zakres zmian obejmuje podsystemy: Finanse
i Księgowość, Kadry i Płace, Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż, Usługi i Transport. Zobacz listę zmian poniżej.
W Strefie Klienta znajduje się nowa wersja Veritum XL już do pobrania! ·

Finanse i Księgowość

 • JPK-FA

  Dostosowanie do nowych symboli w systemie: tworzenie pliku, dane do JPK-FA

 • Import sprzedaży z plików JPK i z CSV

  Obsługa nowych rodzajów faktur dla VAT i nowych symboli MPP i GTU. Dla importu z pliku JPK-VAT symbole GTU znajdują się w pliku w nagłówku faktury. Może się zdarzyć, że jest jedna pozycja faktury w pliku, np. suma sprzedaży ze stawką VAT 23%, a kilka grup GTU. Wtedy w trakcie importu powstaną dodatkowe pozycje faktury
  z wartością 0, ale z odpowiednią grupą GTU. Dla tworzonego JPK z systemu Veritum te dane będą wystarczające, aby umieścić je w główce faktury w pliku.

 • Wydruk danych z pliku JPK-VAT.xml

  Import do tabeli w bazie:
  – danych dotyczących deklaracji VAT-7
  – typów dokumentów oraz klasyfikacji faktur (z ewidencji)
  – zestawień

 • Tworzenie JPK-VAT

  Optymalizacje i ulepszenia funkcji tworzenia JPK-VAT:
  – dodanie przed utworzeniem kontroli zgodności grup VAT na fakturze i w kartotekach indeksów i usług (można wykluczyć sprawdzanie dla faktur połączonych z usługą)
  – dodanie przed utworzeniem kontroli zgodności oznaczenia kontrahenta powiązanego na fakturze
  z oznaczeniem w kartotece kontrahentów

 • Księgi rachunkowe

  – dodanie wartości średnich obrotów miesięcznych w oknach: obroty kont z księgi głównej, obroty kont  syntetyka + analityka, obroty kont syntetycznych, obroty wg zespołów
  – obroty kont z księgi głównej – otwarcie okna z obrotami konta po podwójnym kliknięciu w wskazany miesiąc
  w siatce: suma obrotów wg miesięcy
  – obroty konta i obroty wybranych kont – rozszerzenie zakresu:
       > dekrety nie powiązane z rejestrem zakupu,
       > dekrety nie powiązane z rejestrem sprzedaży
       > dekrety nie powiązane z kasą i z bankiem

 • Rejestry zakupu

  Możliwość przełączenia się na fakturę w oknie ”Ewidencja faktur zakupu”

 • Plan kont

  W układzie tabeli – dodanie informacji o wszystkich analitykach i wyświetlanie aktywnych

 • Rejestry sprzedaży

  Rozszerzenie ustawień:
  – obsługa możliwości wyświetlania w siatce nazwiska osoby wystawiającej fakturę
  – filtr dla faktur z niezgodnym oznaczeniem kontrahenta powiązanego (różnym od oznaczenia w kartotece kontrahentów)
  – dla faktur wewnętrznych wywołanie okna z rejestrem zakupu – faktura zakupu do której została wystawiona faktura wewnętrzna
  – dodano możliwość korekty pozycji faktury, czy dotyczy MPP

 • Ewidencja faktur zakupu – dostęp do faktur wg struktury pracowników

  – dodano nową tabelę: Wykaz użytkowników nie podlegających dostępowi wg struktury i mających pełny dostęp do ewidencji faktur (dane instalacyjne dla ewidencji faktur zakupu)
  – Ewidencja faktur – uwzględniono pełny dostęp użytkowników wprowadzonych w w/w tabeli  oraz osób, które wprowadzają faktury (dostęp do faktur wprowadzonych przez siebie)

Gospodarka Magazynowa

 • Korekty wartości faktur

  Stworzono możliwości korekty wartości faktury w przypadku tworzenia zapisu w ewidencji faktur zakupu, panel uruchamiany z poziomu zatwierdzania dokumentu PZ (analogicznie jak to jest dla rejestru zakupu). Automatyczne uzupełnienie zapisu na zakładce ”Konta kosztów”, która po utworzeniu zapisu rejestru zakupu zasila zakładkę ”Faktura wg operacji”.

 • Ewidencja faktur zakupu

  Dodano możliwość przejścia z PZ do ewidencji faktur zakupu.

Kadry i Płace

 • Koszty uzyskania przychodu

  Dodano funkcjonalność zniesienia potrzeby stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla zasiłków ZUS
  u nauczycieli akademickich. Podstawa prawna: interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygnatura interpretacji: 0112-KDIL3-3.4011.370.2019.2.MC)
  Na zakładce ”Warunki zatrudnienia” można oznaczyć czy pracownik jest nauczycielem akademickim. W takim przypadku program liczy 50% kosztów uzyskania przychodu od zasiłków.

Sprzedaż

 • Faktury korygujące

  W obsłudze faktur korygujących dodano możliwość zmiany grupy VAT.

 • Sprzedaż detaliczna paliw

  Rozbudowano obsługę sprzedaży detalicznej paliw – sterowanie PCS:
  – dodano nowy parametr „stosowanie indywidualnych cen paliw kontrahenta” w oknie z opisem stacji paliw „Stacje paliw” – włączenie opcji powoduje stosowanie cen indywidualnych kontrahenta zapisanych
  w podsystemie GW jako nadrzędnych w stosunku do aktualnych cen i rabatów na stacji paliw
  – w oknie obsługującym sprzedaż detaliczną paliw (przy włączonej powyższej opcji), po wprowadzeniu/zmianie kontrahenta ustalane są ceny indywidualne na paliwa z bieżącej transakcji z dystrybutora oraz dla transakcji odblokowanych dodanych do sprzedażyObsłudze w zakresie cen indywidualnych nie podlegają towary i usługi wprowadzone do specyfikacji towarów i usług.

 • Obsługa uprawnień

  Dodano nowy parametr w oknie instalacyjnym sprzedaży – „obsługa uprawnień do rodzajów umów okresowych” – Parametry ogólne -> Opcje sprzedaży. Rozbudowano okno „Rodzaje umów sprzedaży” o obsługę przydzielania uprawnień. Wprowadzono obsługę uprawnień w oknach:
  – Umowy fakturowane okresowo
  – Sprzedaż okresowa wg umów

Transport

 • Kartoteka pojazdów

  W zakładce zmiany, dodano możliwość wskazania Statusu pojazdu (np. do zbycia, do złomowania). Kartoteka definiowana w: TR-System->Parametry sterujące-> Kartoteka pojazdów->Statusy (pole włączane na siatce listy pojazdów).

 • Lista pojazdów

  Dodano możliwość wyświetlenia pola Parking na siatce.

Usługi

 • Zgłoszenia serwisowe

  Rozszerzono obsługę zgłoszonych usterek ze zgłoszenia serwisowego w utworzonym zleceniu usługowym:
  – usterki wprowadzone w zgłoszeniu mogą być wyłącznie edytowane w zakresie ich realizacji
  – można dopisywać i w pełnym zakresie edytować w zleceniu usługowym nowe usterki, stwierdzone już podczas obsługi pojazdu.

 

 

Poznaj nas bliżej