Szanowni Państwo, w tym tygodniu rozpoczęliśmy wysyłkę umów o powierzenie danych, regulującą kwestię dostępu do danych osobowych podczas serwisowania systemu Veritum. Przygotowujemy się również do zamknięcia i udostępnienia pierwszej emisji wersji systemu, która zawierać będzie m.in. następujące funkcje:

1) Zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych
2) Anonimizacja danych osobowych, uniemożliwiająca identyfikację i przypisanie danych konkretnej osobie po zakończeniu przetwarzania
3) Zestaw uprawnień dla użytkownika Veritum – kto ma prawo do zmiany i usuwania danych osobowych, administrowana danymi oraz anonimizowania ich
4) Rejestry prowadzonych kartotek osobowych
5) Rejestry czynności przetwarzania danych

Powyższy zestaw funkcji stanowi oczywiście pierwszą wersję dostosowującą Veritum do wymogów RODO, będziemy dodawali kolejne w miarę konkretyzowania norm i objaśniania mechanizmów ze strony odpowiednich władz i instytucji (m. in. oczekujemy wciąż na opóźniające się Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji).