Usługi w VeritumXL w wersji 2.4.4 rozszerzone zostały o nową możliwość zaznaczania usług w specyfikacji zleceń usługowych i ofert, by ich wartości nie były sumowane do całego dokumentu. ·

  

Usługi

Dodano nowy parametr instalacyjny „możliwość wyłączania sumowania wartości usług do wartości zlecenia”.

Włączenie opcji umożliwia zaznaczanie usług w specyfikacji zleceń usługowych i ofert /analogicznie jak towarów/, by ich wartości nie były sumowane do wartości całego dokumentu.

Utworzona ze zlecenia faktura nie posiada w specyfikacji pozycji towarów i usług, które mają zaznaczony wyróżnik.

Poznaj nas bliżej