W Strefie Klienta udostępniliśmy najnowszą wersję programów zawierającą zmiany związane z przygotowaniem i wysyłką rozliczeń rocznych PIT. ·

Staramy się reagować jak najszybciej na konieczne poprawki w systemie z naszej strony jak i na nowe propozycje rozwiązań, które można wykorzystać w codziennej pracy. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, opisującego zmiany w kolejnej wersji.

Bardzo ważna uwaga dla klientów którzy już pobrali i wgrali wersję 3.0.2 !!!

Naniesione zmiany:

  • Dołożono możliwość umieszczenia skanu podpisu i pieczątki na formularzach.
  • Poprawka formularzy rozliczeniowych PIT  – polskie znaki w plikach *.pdf.
  • Zmiany procedury rozliczeniowej na PIT-11 dotyczące obsługi osób w wieku emerytalnym i wykazaniu składek społecznych w polu 96 na PIT.
  • Zmieniony przebieg wczytywania dokumentów w instalacjach bez licencji „TWDOK”.
  • Poprawiono formularz PIT-2 – poprawka dot. drukowania polskich znaków.
  • Poprawiono formularz PIT-11 – poprawka na wydruku formularza dla nierezydentów – wypełniane były pola 13,14 i 15 a w polu 19 pokazywany był kraj urodzenia a nie zamieszkania.
  • Poprawiono wydruk zbiorczy formularzy PIT.
  • Poprawiono dwustronny wydruk formularzy PIT.

 

Jeżeli wgrana była wersja 3.0.2 należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwieramy menu Administrator/Operacje na bazie

2. Dla wybranej grupy Płace importujemy strukturę

3. A następnie uruchamiamy przebieg Twórz obiekty

Poznaj nas bliżej