Nowe funkcje w Transport w VeritumXL wersji 2.4.4 to przede wszystkim dodatkowe kontrole związane z kierowcą i pojazdem (ważność prawa jazdy, badań lekarskich, rejestracyjnych itp.) oraz kontrole naruszeń w dyspozytorni osobowej. Ponadto dostarczyliśmy narzędzia podziału linii na kontrakty i możliwość wykonania własnych operacji z poziomu karty drogowej. ·

Transport

  

NOWE FUNKCJONALNOŚCI

Karty drogowe – kontrole

W opcjach karty drogowej na zakładce 'identyfikacja’, doszła możliwość włączenia kontroli związanych z kierowcą i pojazdem.

Można kontrolować ważność prawa jazdy, badania lekarskie, psychologiczne, badania rejestracyjne, techniczne, ważność legalizacji tachografu czy aktualność polisy OC. Kontrole realizowane na poszczególnych kartach
drogowych.

  

Dyspozytornia towarowa – kontrole naruszeń

Udostępniono okno Kontrola naruszeń. Umożliwia przeprowadzenie kontroli czasu pracy oraz jazdy na danych o wykonaniu kart drogowych, czasu pracy oraz planowanych grafikowych.

W przypadku wykrycia błędu dane są kopiowanie do osobnych tabel i pamiętane w celach dalszej analizy. Zapamiętywany jest stan na moment wykonania  analizy.

 

POZOSTAŁE USPRAWNIENIA i FUNKCJONALNOŚCI

Rozkład jazdy – linie: umożliwiono podział linii na kontrakty oraz ustalenie ich procentowego udziału. Funkcjonalność dostępna w ramach licencji VFTRKONTR (rozliczanie kontraktów przewozowych)

Karta drogowa – dodano przycisk W, wykonujący zdefiniowane operacje własne z poziomu pojedynczej karty drogowej. Jest to powtórzona funkcjonalność z listy kart, jeżeli w instalacji są ustawione operacje własne to można je wykonywać również z tego poziomu.