Nowy parametr automatycznego budowania grafiku kierowców dyspozytorni osobowej dostępny w wersji 2.5.1.·

Transport

Budowanie automatyczne grafiku

W dyspozytorni osobowej dodany został nowy parametr budowania automatycznego, który pozwala na włączenie zakazu przekraczania nominału czasu pracy kierowcy. W sytuacji gdy miałby zostać przekroczony nominał czasu pracy to program pozostawi kierowcę w tych dniach bez zaplanowanej pracy. Oprócz nowego parametru w dyspozytorni osobowej dodano na Liście kierowców możliwość wyświetlenia na siatce kolumny z służbowym adresem email.

Poznaj nas bliżej