W VeritumXL w wersji 2.5.0 Środki Trwałe rozszerzono o obsługę wartości ujawnionych, rozszerzeń informacji dodatkowych w wyposażeniu oraz automatycznych podglądów PDF dla operacji na środkach trwałych, kartotece i ewidencji.  ·  

 

Środki Trwałe

Wyposażenie Środków Trwałych

– dodanie i obsługa 3-ej informacji dodatkowej do indeksu. Modyfikacja podstawowych okien
– wyświetlanie wszystkich informacji dodatkowych; ustawianie tytułów w/w pól wg nadanych w instalacji nazw

 

Inwentura Środków Trwałych

-obsługa wartości środków trwałych ujawnionych

 

Operacje na środkach trwałych, kartoteka ŚT, ewidencja ŚT

Dodano przyciski „automatyczny podgląd PDF”
Po zaznaczeniu – w prawej części ekranu pojawia się panel, w którym wyświetlają się zawartości plików
z dokumentami dla poszczególnych operacji