Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności, to narzędzie służące uszczelnianiu podatku od towaru i usług.

Początkowo miała obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, ale już wiadomo, że stanie się to sześć miesięcy później. Banki potrzebują więcej czasu, ażeby dostosować swoje systemy do obsługi dodatkowych kont VAT.

Split payment ma obowiązywać w przypadku rozliczeń między przedsiębiorcami. Jego stosowanie będzie dobrowolne i decydować o tym będzie nabywca towaru lub usługi. Chodzi o to, żeby zlikwidować sytuację, gdy w obrocie handlowym podatnicy znikają, nie płacąc należnego podatku.

Nabywca będzie mógł dokonać płatności za fakturę w taki sposób, że nastąpi podzielenie na kwotę netto i kwotę podatku VAT. Kwota netto będzie wpłacona na rachunek wskazany przez kontrahenta wystawiającego fakturę, natomiast kwota VAT będzie automatycznie przelewana na konto VAT sprzedawcy stworzone przez Bank.

Pieniądze zgromadzone na koncie VAT będzie można przeznaczyć na zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego, zapłatę kontrahentom kwoty VAT wynikającej z otrzymanych faktur. Ponadto podatnik może wystąpić do fiskusa o przelanie środków z konta VAT na zwykły rachunek bankowy i Urząd Skarbowy powinien zwrócić je w ciągu 60 dni od dnia złożenia zapytania, ale może także odmówić przekazania tych pieniędzy.

W założeniu split payment ma wiązać się z korzyściami dla przedsiębiorcy. Korzystając z tego mechanizmu firmy nie będą podlegały sankcji VAT-owskiej, nie będą miały naliczanych odsetek za zwłokę, nie będą solidarnie odpowiadały podatkowo z dostawcą towarów.

Podstawą będzie posiadanie systemu księgowego wspierającego mechanizm podzielonej płatności. Warto więc przygotować się do zmian i zadbać o system ERP spełniający takie wymagania.