Podsystem Sprzedaż usprawniono o obsługę umów fakturowanych okresowo oraz obsługę storna sprzedaży. Pojawia się szereg nowych parametrów instalacyjnych przy obsłudze sprzedaży gotówkowej, zwrotach towaru oraz związanych z opisem sposobu zapłaty. Ze względu na JPK dołożono nowy rodzaj faktury dla VAT. W wersji 2.5.0 nawiązano współpracę z systemem Batech odnośnie importu danych ze stacji diagnostycznych. ·

 

Sprzedaż

Ceny usług dla oddziałów

Dla instalacji obsługujących oddziały, dodano możliwość obsługi indywidualnych cen usług dla oddziałów.
Sposób ustalania ceny usługi :
– jeżeli kontrahent posiada cenę indywidualną – cena kontrahenta
– jeżeli usługa posiada cenę indywidualną dla oddziału – cena oddziału
– jeżeli brak ceny kontrahenta i oddziału – cena ogólna usługi

Zamówienia do sprzedaży – tworzenie WZ

Rozszerzono funkcjonalność obsługi zamówień do sprzedaży – dodano możliwość realizacji zamówień „przez magazyn” – czyli fakturowanie wcześniej utworzonych i zatwierdzonych dokumentów magazynowych typu WZ.

Z poziomu zamówienia do sprzedaży można tworzyć dokumenty magazynowe na dowolne pozycje z zamówienia oraz rezerwować towar. Jeżeli dana konfiguracja obsługuje zamówienia do dostawców, brakujący do realizacji zamówień towar może być automatycznie uwzględniany podczas składania nowych zamówień.

Włączenie obsługi odbywa się poprzez opcjonalny parametr: „realizacja zamówień przez magazyn (sprzedaż z utworzonych dokumentów magazynowych)” – indywidualnie dla poszczególnych rejestrów zamówień. Włączenie opcji dla danego rejestru powoduje zablokowanie możliwości bezpośredniej sprzedaży – utworzony musi być najpierw dokument magazynowy (w przeciwnym wypadku dokumenty magazynowe tworzone są automatycznie podczas sprzedaży z poziomu zamówienia).

Import sprzedaży z systemu Batech

Rozbudowano obsługę importu danych ze sprzedaży z systemu Batech (stacja diagnostyczna) – w przypadku faktur do paragonów zaimportowane zapisy są wiązane z jedną sprzedażą i w ramach tworzenia dokumentów sprzedaży w VeritumXL tworzona jest faktura do wcześniej wystawionego paragonu.

Umowy okresowe – domyślny folder na dokumenty

Dodano nowy parametr instalacyjny: Parametry ogólne -> Opcje sprzedaży „umowy fakturowane okresowo – domyślny folder dokumentów:” Wypełnienie jest opcjonalne, podana ścieżka jest każdorazowo podpowiadana podczas obsługi dokumentów związanych z umowami.

Sposoby zapłaty – dodatnie saldo

Dodano nową opcję w opisie sposobu zapłaty: „Czy wymagane dodatnie saldo na wartość sprzedaży”. Włączenie opcji przy danym sposobie zapłaty, wymaga by przy zatwierdzaniu sprzedaży z takim sposobem zapłaty kontrahent posiadał nadpłacone środki w wysokości odpowiadającej co najmniej wartości sprzedaży. Dodano kontrolę włączenia opcji: każdy sposób zapłaty musi mieć włączoną jedną z opcji: przelew/gotówka/karta/dodatnie saldo.

Parametry SP – dodatkowe usprawnienia

Dodano nowe parametry instalacyjne:
– Parametry ogólne -> Opcje sprzedaży -> „blokada sprzedaży gotówkowej przy braku kasy indywidualnej”. Jeżeli prowadzona jest obsługa kas indywidualnych, włączenie opcji blokuje możliwość
zatwierdzenia sprzedaży „gotówkowej” użytkownikowi, który nie posiada kasy indywidualnej (może zatwierdzać sprzedaże ze sposobami zapłaty nie dotyczącymi kasy).

– Parametry ogólne -> Opcje sprzedaży -> „zatwierdzenie korekty sprzedaży po potwierdzeniu zwrotu towaru”. Włączenie opcji będzie wymagało potwierdzenia przez magazyniera, że przyjął zwracany towar – wypełnione pole „Odebrał”. W takim przypadku zatwierdzanie korekty sprzedaży dotyczącej zwrotu towarów będzie odbywało się w dwóch etapach (ta sama funkcja „Zatwierdź”):
a. utworzenie dokumentów magazynowych zwrotu
b. końcowe zatwierdzenie sprzedaży, utworzenie i dekretów – dopiero gdy wszystkie dokumenty
magazynowe będą miały wypełnione pole „Odebrał”.

Storno sprzedaży

W obsłudze storno sprzedaży /funkcja „F-” w oknie „Lista sprzedaży” dodano obsługę automatycznego tworzenia dekretów księgowych (zgodnie z ustawieniami dla danego rejestru sprzedaży).