Opis parametrów instalacyjnych drukarki fiskalnej.·

Sprzedaż

Drukarki fiskalne

Od wersji Veritum 2.5.1 rozszerzono opis parametrów instalacyjnych drukarki fiskalnej o numer unikatowy (wartość opcjonalna). W przypadku podania numeru unikatowego, będzie on zapamiętywany w opisie paragonu przy każdym jego wydruku. Informacja ta będzie również wyświetlana w oknie sprzedaży, na zakładce z dokumentami sprzedaży.

Poznaj nas bliżej