Pobierz aktualizację VeritumXL

Aktualna wersja to VeritumXL 2.4.2 z dnia 28.09.2020

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i pobrania aktualnej wersji Veritum. Główne zmiany dotyczą podsystemu Kadry i Płace, Finansów i Księgowości oraz Transportu. · 

Zmiany w podsystemach:

Kadry i Płace

  • uproszczono tworzenie przelewów na kilka różnych kont osobistych z możliwością zdefiniowania ich wartości
  • uruchomiono realizację automatycznego potrącenia z kartoteki na listach płac dodatkowych

Finanse i Księgowość

  • przystosowanie struktury JPK-VAT (m.in. kody GTU)
  • rozbudowa modułu sprzedaży biletów autobusowych poprzez automatyczne oznaczanie dopisanych faktur jako zbiorcza sprzedaż z kas fiskalnych 

Transport

  • z poziomu Grafiku Pracy Kierowców dodano kontrolę ważności zaświadczeń pojazdów tj. badania rejestracyjne, badania techniczne, legalizacja tachografów, polisy ubezpieczeniowe OC
  • rozszerzono kartotekę o pola legalizacji tachografów