W tej wersji Veritum XL udostępniamy zupełnie nowy KREATOR KOREKTY LIST PŁAC (pdf) ze znacznie rozbudowanymi możliwościami. Kreator prowadzi intuicyjnie przez proces, pozwalając na korekty wynagrodzeń wg wpisanych wartości lub algorytmów, korekty składek ZUS oraz PPK pracownika i zakładu. Ponadto usprawniliśmy kontrole w generowaniu uprawnień urlopowych, przy podziale list zasadniczych oraz w kreatorach.  ·

 

Kadry i Płace

 

Zmodyfikowany kreator i rozbudowana korekta list płac

Dostępne funkcjonalności:
– korekta wynagrodzenia (wartość podstawowa/domyślna) – rozliczenie według wpisanych wartości
– korekta wynagrodzenia (wartość podstawowa/domyślna) – ponowne przeliczenie algorytmów obliczeniowych
– ujemne składki ZUS pozostawiane ze znakiem minus – składka ZUS do zera
– ujemne składki ZUS pozostawiane ze znakiem minus – składka przekazana przez ZUS
– ujemne składki ZUS wypłacane jako zwrot (ZWROT_ZUS) – składka ZUS do zera
– ujemne składki ZUS wypłacane jako zwrot (ZWROT_ZUS) – składka przekazana przez ZUS
– zwrot składek PPK pracownika
– zwrot składek PPK pracownika i zakładu (z uwzględnieniem podatku dochodowego)

Więcej informacji na temat kreatora list płac wraz z dokładną instrukcją zaprezentowaliśmy Państwu w osobnym wpisie w Panelu Aktualności Veritum i na naszej stronie internetowej – link tutaj.

 

Generowanie uprawnień urlopowych

Usprawniono kontrolę generowania uprawnień urlopowych na dany rok dla kodów innych niż wypoczynkowy w ramach ewidencjonowanych okresów ich obowiązywania.

Kontrole przy podziale list zasadniczych

Wyeliminowano nadmiarowe kontrole przy podziale zasadniczych list płac w danym miesiącu dotyczące niezgodności dat wynikających m.in. ze zmiany schematu zatrudnienia.

 

Pozostałe usprawnienia:

W kreatorze zatrudnienia udostępniono domyślne wartości dla umów rodzaju „KON – kontrakt zewnętrzny”.

Rozszerzono strukturę opisu rejestru list płac do długości 15 znaków.

Usprawniono zbiorcze wydruki z poziomu listy pracowników odnośnie przekazywania parametrów wejściowych danego wydruku.

Poznaj nas bliżej