Grupy Towarów i Usług)  – oznaczenia grupowania i szczegółowa lista w odniesieniu do JKP_V7Przedsiębiorcy od 1 października zobowiązani są do oznaczania faktur kodami GTU, czyli określenia przynależności do Grupy Towarów i Usług. Poniżej pełna lista kodów. ·

GTU_01

Napoje alkoholowe:

 • alkohol etylowy
 • piwo
 • wino
 • napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

W przypadku wydawania alkoholu w ujęciu usługi to oznaczenie GTU nie ma zastosowania.

GTU_02

 • benzyny lotnicze (CN 2710 12 31)
 • benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 1245, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00)
 • gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00),
 • oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11)
 • oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90)
 • paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70)
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21)
 • pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19)
 • paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt. 1–4 i 6–8
 • biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527)
 • pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN

GTU_03

 • olej opałowy
 • oleje smarowe
 • pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99
 • oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90
 • preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

 • wyroby tytoniowe
 • susz tytoniowy
 • płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

Odpady – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT:

 • wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0)
 • odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0)
 • odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0)
 • pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0)
 • odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0)
 • odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0)
 • niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0)
 • odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27)
 • surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2)
 • surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0)
 • surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0)
 • surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)
 • surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0)

GTU_06

Urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT:

 • emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0)
 • atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0)
 • płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0)
  Naszym zdaniem tylko wtedy, gdy folia służy do opakowania urządzeń elektrycznych.
 • elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory (PKWiU ex 26.11.30.0)
 • komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1)
 • jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26.20.21.0)
 • półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 26.20.22.0)
 • telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0)
 • konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU ex 26.40.60.0)
 • aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0)
 • części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0)
 • pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.11.0)
 • pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.29.0)
 • pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 59.11.23.0)

GTU_07

Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

 • Ciągniki
 • Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
 • Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
 • Pojazdy silnikowe do transportu towarów
 • Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia (inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów)
 • Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Zderzaki i ich części (8708 10 – tu niezależnie od tego, czy służą do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705)

GTU_08

Metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy VAT (np. artykuły jubilerskie, złoto, srebro).

GTU_09

Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Dotyczy sprzedaży poza terytorium kraju.

GTU_10

Budynki, budowle i grunty. Oznaczenie GTU_10 należy zastosować do:

 • leasingu finansowego budynku, budowli, gruntu, jeżeli w ramach leasingu nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel
 • sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu

Oznaczeniu GTU_10 nie podlegają usługi budowlane i remonty budynków.

GTU_11

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12

Usługi o charakterze niematerialnym, wyłącznie:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19
 • księgowe: 69.20.2
 • prawne: 69.1
 • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 • szkoleniowe: 85
 • marketingowe: 73.11.12
 • firm centralnych: 70.1
 • reklamowych: 73.1
 • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 • badań naukowych i prac rozwojowych: 72

GTU_13

Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 • 4 Transport drogowy towarów
 • 41.2 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 42 Usługi związane z przeprowadzkami
 • 1 Magazynowanie i przechowywanie towarów

Kody GTU nie będą widoczne na fakturze, oznaczamy je wyłącznie na potrzeby Urzędów Skarbowych w odniesieniu do plików JPK. 

Czego dotyczą, a czego nie dotyczą oznaczenia kodu GTU oraz sposoby korygowania błędnego oznaczenia kodu GTU znajdziecie Państwo na podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny.

Zapraszamy do analizy lektury

Po więcej informacji zapraszamy na nasz Blog: https://www.veritum.pl/aktualnosci/

Poznaj nas bliżej