Wersja VeritumXL 2.4.4  pozwala na uszczegółowienie podziału indeksów według grup asortymentowych, które wspomaga i przyspiesza proces wyszukiwania części i towarów. ·

Gospodarka Magazynowa

Udostępniono funkcjonalność pozwalającą na uszczegółowienie podziału indeksów według grup asortymentowych.

Podział ten ma charakter hierarchiczny. Uzyskuje się dwa dodatkowe poziomy klasyfikacji, które można zdefiniować według potrzeb. Dodatkowo klasyfikację tą można poszerzyć o marki i modele pojazdów.

Narzędzie wspomaga proces wyszukiwania części i towarów poprzez
przyspieszenie procesu oraz ograniczenie ewentualnych pomyłek/błędnych decyzji.
Struktura Kategorii jest dostępna na liście indeksów oraz helpie indeksów.
Włączenie funkcjonalności odbywa się w parametrach instalacyjnych GM
i tam też można zdefiniować własną strukturę.

 

Poznaj nas bliżej