Dostępne są nowe wersje CIT-8, CIT8/0, CIT-BR, CIT-WW, rozszerzyliśmy niektóre funkcje rejestrów sprzedaży i ewidencji faktur zakupów, dodane zostały kontrole przy tworzeniu JPK-VAT oraz inne zmiany, dotyczące Księgi Przychodów i Rozchodów, ksiąg rachunkowych i planu kont. ·

 

Finanse i Księgowość

NOWE FUNKCJONALNOŚCI

Nowe formularze CIT

– CIT-8 wersja 29
– CIT-8/0  wersja 16
– CIT-BR   wersja   7
– CIT-WW wersja 2
Wydruk danych do CIT-8. Należy zaimportować  wiersze w/w sprawozdań: za rok 2020. Załącznik CIT/WZ nie posiada zdefiniowanych wierszy. Dane do niego należy wprowadzić na zakładce: „Załączniki do CIT-8”  – „CIT/WZ”. Zakładka dostępna po wybraniu sprawozdania CIT-8 (Sprawozdawczość).

Rejestry zakupu

– Obsługa nowego pola Dokument Celny dla importu – numer przekazywany do JPK-VAT7
– W  oknie dane instalacyjne rejestrów zakupu – zakładka „Wykaz rejestrów” dodano nowe kolumny: domyślna stawka VAT oraz domyślny % w koszty.

Wprowadzone wartości są podpowiadane w trakcie wprowadzania danych do rejestru zakupu. Domyślna stawka VAT przypisana do rejestru zakupu jest nadrzędna w stosunku do domyślnej stawki VAT przypisanej do wszystkich rejestrów zakupu (domyślne stawki do rejestrów w danych instalacyjnych  dla VAT).

Plik JPK

– JPK_VAT1 – 2 warianty przedstawiania korekt z tytułu proporcji i prewspółczynnika: zbiorczo lub pozycjami

Księga Przychodów i Rozchodów

– Import faktur sprzedaży z uwzględnieniem nowych rodzajów faktur dla VAT dla importów, czyli fakturami, zbiorczo za dni oraz zbiorczo za miesiąc.

POZOSTAŁE USPRAWNIENIA i FUNKCJONALNOŚCI

 – JPK-FA – dodano okres do danych dodatkowy dla pliku JPK-FA (wcześniej pobierany z daty tworzenia JPK)

– JPK-VAT – wyświetlanie kluczy, blokowanie przycisków przejścia do faktur, gdy dane nie pozwalają na przejście do konkretnej faktury, np. paragony zbiorczo

– Rejest zakupu – wyświetlanie w siatce daty przelewu

– Dodatkowe korekty danych dodatkowych dla deklaracji VAT

– Importy wyciągów bankowych: możliwość przełączania się z pozycji importu na pozycję w oknie raportów bankowych.