Veritum Komunikacja Miejska i Gminna

Konstruowanie zleceń dla rozkładu jazdy w oparciu o zbudowane lub zaimportowane z systemów zewnętrznych kursy.

Tabor

Zarządzanie taborem pojazdów komunikacji miejskiej i gminnej

Rozkład Jazdy

Budowanie lub importowanie rozkładu jazdy

Dyspozytornia

Planowanie grafiku i realizacja bieżących zadań kierowców

Karty Drogowe

Zbiorcze generowanie kart drogowych dla grupy kierowców

Czas Pracy Kierowcy

Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowcy

Paliwo

Kompleksowe rozliczenie paliwa na pojazdy i kierowców

Zarządzanie taborem pojazdów w transporcie miejskim i podmiejskim

Dane wejściowe do programu gromadzone są w module zarządzania taborem pojazdów. Pozwala on na pełną kontrolę nad kierowcą, pojazdem i jego wyposażeniem.

W ramach systemu zarządzania taborem pojazdów możemy wyróżnić dwie podstawowe kartoteki: Kartoteka kierowców i Kartoteka pojazdów.

okno transportu osobowego w module transport i spedycja programu Veritum dla firm transportowych

W Kartotece kierowców ewidencjonowane są wszystkie dane kierowców niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności transportowej, takie jak: dane kontaktowe, obsługiwane grupy pojazdów, podgrupy grafików, terminy ważności badań lekarskich, uprawnień, szkoleń BHP, prawa jazdy i inne.

Kartoteka kierowców tworzona jest na podstawie danych prowadzonych w Veritum w podsystemie Kadry i Płace. Nie posiadając programu kadrowo-płacowego, możemy w sposób uproszczony prowadzić kartotekę kierowców bezpośrednio w systemie Komunikacji Miejskiej i Gminnej. Sposobem zasilenia kartoteki kierowców może też być współpraca z zewnętrznymi systemami.

Kartoteka pojazdów jest wykorzystywana przez wiele modułów systemu Veritum ERP. Prowadzi ewidencję wszystkich danych związanych z pojazdem, takich jak:

  • dane techniczne pojazdu zawarte w jego dokumentach,
  • miejsce użytkowania autobusu z zachowaniem historii zmian,
  • stałe obsady autobusów,
  • normy zużycia paliwa,
  • przeglądy, kontrole techniczne pojazdów i ubezpieczenia
  • obsługa techniczna autobusów, która może być ręczna lub zasilana bezpośrednio z podsystemu Veritum Usługi

Do zarządzania taborem pojazdów komunikacji miejskiej w systemie przechowywane są również zdjęcia oraz skany dokumentów pozwalające na szybki dostęp do nich w bieżącej pracy. Dodatkowo, w kartotece pojazdów dopisujemy wybrane dane ewidencyjne jak grupy grafiku, cechy szczególne (np. wyposażenie ViaTool) i inne elementy ułatwiające planowanie.

System Veritum do zarządzania taborem pojazdów komunikacji miejskiej ma możliwość szerokiego budowania alarmów przypominających o zbliżających się zdarzeniach czy upływających terminach. Osoby uprawnione mogą być informowane o kończących się uprawnieniach kierowców, badaniach lekarskich jak również o obsłudze pojazdów, np. przeglądach rejestracyjnych, wygasających ubezpieczeniach autobuów, wymianie olejów, naprawach i wielu innych.

Zarządzanie taborem pojazdów a planowanie harmonogramu pracy kierowców

W kartotece kierowców możemy zdefiniować dodatkowe opisy, które pozwolą na uproszczenie procesu planowania oraz jego automatyzację w grafiku kierowców:

   podgrupy: kierowców w ramach grupy można podzielić na podgrupy, które np. wykonują zlecenia na podobnych liniach.

   ramy czasowe: można wskazać w jakich godzinach można planować kierowcę autobusu

   przypisanie: możliwość wskazania bezpośrednio listy zleceń preferowanych dla danego kierowcy np. realizowane autobusami przegubowymi lub elektrycznymi

   klasy pojazdów: podobny mechanizm do powyższego, pozwalający przypisać grupę pojazdów do poszczególnych kierowców

System Veritum oprócz dokonania podziałów, pozwala określać relację między nimi np. łączenie klas pojazdów i klas zleceń lub blokowanie przypisania zlecenia do innej klasy pojazdów. Wymienione podziały mają na celu usprawnienie budowania grafików kierowców i kontrolę poprawności przypisania wg własnych kryteriów. Kryteria mogą być ujęte w umowie ze zleceniodawcą przewozów, np. na danej linii mogą jeździć tylko autobusy niskopodłogowe.

Zobacz jakie problemy rozwiązuje Veritum!

Przedsiębiorstwa transportu miejskiego w Polsce borykają się z kilkoma powtarzającymi się probleami. Zobacz jak z pomocą Veritum możesz je rozwiązać i umów sie z nami na darmową prezentację systemu dla Twojej firmy!