Regularny przewóz osób

Przewóz regularny osób odnosi się do systematycznych i planowych środków transportu, których celem jest regularne przemieszczanie pasażerów według określonego rozkładu jazdy lub harmonogramu tras. Może to obejmować różne środki transportu, takie jak autobusy, pociągi, tramwaje czy statki, które kursują na stałych trasach i zgodnie z ustalonymi godzinami odjazdów.

W przypadku transportu drogowego, przewóz regularny osób często odnosi się do regularnych linii autobusowych lub autokarowych, które obsługują określone trasy międzymiastowe lub regionalne. Działa to na zasadzie cyklicznego rozkładu jazdy, umożliwiając pasażerom regularne podróżowanie między różnymi miejscowościami lub obszarami.

Przewozy regularne osób do 50 km odnoszą się do systematycznych i planowych środków transportu, które obsługują trasy o odległości nieprzekraczającej 50 kilometrów. Mogą to być na przykład regularne linie autobusowe lub autokarowe zaplanowane na krótsze trasy międzymiastowe, regionalne lub lokalne (np. Komunikacje Miejskie, Komunikacje Gminne, Komunikacje Powiatowe).

Informacje szczegółowe, jak uzyskać zezwolenie na regularny przewóz osób w Polsce znajdują się na państwowej stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/328

Źródło: biznes.gov.pl